Odporność psychiczna i radzenie sobie ze stresem w kryzysie związanym z COVID-19

REKLAMA
Internet,

Termin:  3 grudnia 2020 r. (czwartek), godz. 18.00 - 20.00

Temat odporności psychicznej interesuje wiele osób już od dobrych kilku lat, jeszcze sprzed epidemii COVID19, a stres rzec by można - już od dawien dawna. Jednak aktualnie odporność psychiczna i radzenie sobie ze stresem nabierają szczególnej wagi i znaczenia, ze względu na sytuacją kryzysową, w jakiej znaleźliśmy się w związku z epidemią. Jak to robić, żeby chronić, wzmacniać rozwijać swoje kompetencje w tym zakresie, aby podołać pojawiającym się wyzwaniom i cieszyć się radością życia?      

W trakcie spotkania prowadzący będzie mówił:

 • O specyficznych warunkach sytuacji kryzysowej związanej z epidemią COVID19.
 • Czym są sytuacje kryzysowe, kryzys emocjonalny, psychiczny i ludziach psychicznie wrażliwych.
 • O tym, że kryzysy są zjawiskami naturalnymi, powszechnymi i mogą dotknąć każde z nas.
 • O zasadach naturalnego pomagania sobie i szukania pomocy w kryzysie psychicznym.
 • O budowaniu odporności psychicznej jako umiejętności radzenia sobie, rozumianej jako twardość, wytrzymałość, sprężystość psychiczna.
 • O tym po co jesteśmy wyposażeni w reakcję stresu i jak lepiej wykorzystywać jej energię, czyli o pozytywnych strategiach radzenia sobie w stresie.
 • O warunkach, w których stres staje się niepotrzebny, bezproduktywny, a nawet szkodliwy i co wtedy robić.
 • O paru modelach odporności psychicznej i ich praktycznych zastosowaniach w Twoim życiu.
 • O mapach Twoich zasobów przydatnych dla odporności psychicznej w kryzysie COVID19.
 • O stworzeniu Twojej sieci wsparcia i pomocy w kryzysowych momentach życia.
 • O różnicach perspektyw zorientowanych na problem i na rozwiązania.

Prowadzący zaproponuje zestaw praktycznych wskazówek dotyczących radzenia sobie ze stresem i dbania o swoją odporność psychiczną. Podzieli się również doświadczeniami swoimi i innych ludzi.

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 

Prowadzący:

Zbigniew Heryng - psycholog z 30-letnim doświadczeniem w pracy z grupami i indywidualnej, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystw Psychologiczne, terapeuta, coach, interwent kryzysowy, mentor. Ukończył psychologię na UAM w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna i psychoprofilaktyka) oraz m.in. studia podyplomowe z Pomocy Psychologicznej na UAM, studia podyplomowe z Coachingu na Uniwersytecie SWPS, a także Szkołę Trenerów przy PTP, kurs Interwencji Kryzysowej, kurs i warsztaty specjalistyczne z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Od 1994 roku lat prowadzi własną działalność, przeprowadził 20 tysięcy godzin szkoleniowych, dla około 36 tysięcy pracowników z 200 firm różnej wielkości w całej Polsce, wiele tysięcy sesji offline i online w ramach pomocy psychologicznej, terapii i coachingu. Systematycznie poddaje swoją pracę superwizjom.

Prowadzi szkolenia, coaching, doradztwo w obszarze zarządzania ludźmi i umiejętności interpersonalnych dla biznesu, a także indywidualną pomoc psychologiczną i terapię dla osób poszukujących rozwiązań w przełomowych i kryzysowych momentach życia, także w formule e-psycholog lub e-coach: online, telefonicznie, mailowo - "pomaganie przez pisanie". Nagrywa webinary, podcasty i zamieszcza artykuły w mediach internetowych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA