Nowa Kolekcja: Rafał Jakubowicz

REKLAMA
Galeria Arsenał,

Rafał Jakubowicz od 2000 roku wykłada na Uniwersytecie Artystycznym (wcześniej Akademii Sztuk Pięknych) w Poznaniu, gdzie jest obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego i prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej. W jego działalności artystycznej często powraca temat pamięci i przestrzeni społecznych noszących piętno Holokaustu.

Punktem wyjścia do debaty będzie praca pt. "Bauhaus", o którą ostatnio wzbogaciła się kolekcja Galerii Miejskiej Arsenał. Tematem rozmowy będą również inne prace artysty, zwłaszcza te dotyczące Poznania.

udział biorą: Mikołaj Iwański, Rafał Jakubowicz, Magdalena Radomska

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA