Zaproszenie na webinarium Reforma prawa spółek handlowych (tzw. prawo holdingowe)

REKLAMA
webinar online,

Zapraszamy na webinarium prowadzone przez ekspertów kancelarii WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy, podczas którego odpowiemy na pytania:

✓ Jak rozumieć pojęcie "grupy spółek" oraz kogo będą dotyczyły zmienione przepisy? ✓ Czym zgodnie z nowymi przepisami będzie "interes grupy spółek"?

✓ Czy spółka dominująca będzie miała prawo wydawania wiążących poleceń spółce zależnej oraz czy spółka zależna będzie miała prawo do odmowy wykonania polecenia spółki dominującej?

✓ Jaka będzie odpowiedzialność funkcjonariuszy spółki zależnej (członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej) za wykonanie wiążącego polecenia spółki dominującej?

✓ Odpowiedzialność spółki dominującej względem spółki zależnej, wierzycieli i wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki zależnej za skutki wydania wiążącego polecenia wykonanego następnie przez spółkę zależną - czy może być ograniczona?

✓ Jakie będą uprawnienia informacyjne spółki dominującej oraz dodatkowe obowiązki informacyjny zarządu spółki zależnej?

✓ Na czym będzie polegało prawo przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) udziałów (akcji) wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki zależnej (w tym spółek z o.o.)?

Dodatkowo na spotkaniu omówimy planowane zmiany w sprawowaniu nadzoru przez rady nadzorcze spółek kapitałowych oraz inne zmiany kodeksu spółek handlowych.

Formularz rejestracyjny: http://bit.ly/WPWwebinar

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA