Efektywna sprzedaż dla początkujących

REKLAMA
Internet,

Termin: 30.09.2020 - 02.10.2020, godz. 10:00 - 14:00;

Czas zdalnej, indywidualnej pracy: 14:00 - 18:00;

Miejsce: szkolenie on-line;

Ważne! Prosimy by każdy z Uczestników szkolenia przygotował:

  • sprawny / działający mikrofon - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia;
  • sprawną / działającą kamerę - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia;
  • arkusz Microsoft Word / lub podobny - celem wykonywania zadań;

Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

Dodatkowo każdego dnia 1h doradztwa

PROGRAM SZKOLENIA ONLINE: EFEKTYWNA SPRZEDAŻ DLA POCZĄTKUJĄCYCH

I. DOSKONALENIE PROCESU I TECHNIK SPRZEDAŻY.

1.1 Istota ustalenia strategicznych klientów (grup celu) firmy/produktu.

1.2 Etapy procesu skutecznej sprzedaży.

1.3 Tajniki technik sprzedaży.

II. SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PROCESIE SPRZEDAŻY.

1.1 Cechy, zachowania i umiejętności dobrego handlowca.

1.2 Komunikacja werbalna.

1.3 Komunikacja niewerbalna.

III. EFEKTYWNE METODY I NARZĘDZIA STOSOWANE W ODPOWIEDNICH ETAPACH SPRZEDAŻY.

3.1 Analiza potrzeb klienta.

3.2 Parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie.

3.3 Model PCK.

IV. UTRZYMYWANIE RELACJI Z KLIENTAMI, W TYM ANALIZA POSPRZEDAŻOWA.

4.1 Analiza posprzedażowa.

4.2 Walka z rutyną w sprzedaży.

V. TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTĄ.

5.1 Zachowania asertywne.

5.2 Radzenie sobie z presją i manipulacją.

5.3 Praca nad emocjami.

VI. Telemarketing.

6.1 Zasady skutecznego telemarketingu.

6.2 Przygotowanie skryptu rozmowy telemarketingowej.

VII KONSULTACJE INDYWIDUALNE.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: zgloszenia.szkolenia@irpoznan.com.pl (karta zgłoszeniowa w załączeniu)

Ilość miejsc jest ograniczona.

Bliższe informacje pod numerem telefonu (61) 859-35-26.

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę z zakresu sprzedaży, budowania relacji z klientem, analizy potrzeb klienta, prezentacji oferty handlowej, pracy z trudnym klientem, zamknięcia sprzedaży.
Celem szkolenia jest przede wszystkim przygotowanie uczestników szkolenia do owocnej pracy z klientem, których efektem jest doprowadzenie do zawarcia transakcji kupna - sprzedaży.
Poprzez udział w szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności wykonywania zadań profesjonalnego sprzedawcy obejmujących m.in.: zachowanie się w kontaktach z klientami i współpracownikami zgodnie z zasadami savoir - viru biznesowego oraz normami etycznymi i estetycznymi, prowadzenia rozmów z klientem z wykorzystaniem aktywnych technik sprzedaży, prezentowania pozytywnej postawy; przeprowadzania analizy sytuacyjnej firmy i otoczenia, opracowania planu działania, prowadzenia sprzedaży i postępowanie na wypadek zgłoszonych niezgodności z umową, pozyskania lojalnych klientów.

Peklen program szkolenia dostępny jest w załączniku.

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA