Radzenie sobie ze stresem i emocjami - szkolenie online dla przedsiębiorców

REKLAMA
Internet,

Program szkolenia

 1. Czym jest stres?
 2. Źródła stresu w pracy
 3. Wzorce reakcji na stres w pracy
 4. Mój sposób reagowania na stres własny i innych osób
 5. Sposoby radzenie sobie ze stresem
 6. Asertywność w pracy, czyli stanowcze, ale łagodne załatwianie codziennych spraw
 7. Radzenie sobie z presją i manipulacją
 8. Przyjmowanie krytyki
 9. Wyrażanie opinii
 10. Radzenie sobie z krytyką, gniewem i złością (techniki)
 11. Rola właściwych relacji w miejscu pracy

Termin: 16-17 września 2020 r., godz. 16.30 - 20.00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy platformy MEET. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego

Przy zapisach, prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego chcę w takim szkoleniu uczestniczyć?

Prowadzący: Anna Krawulska - Biegańska - psycholog, trener, asesor, coach, autorka projektów rozwojowych

Autorka projektów rozwojowych dotyczących m.in. budowania i implementacji systemów ocen pracowników, wdrażania wartości do organizacji, cykli szkoleń dla menedżerów, trenerów wewnętrznych i talentów. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Jest ekspertem w obszarze usprawnienia komunikacji wewnętrznej. Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji wewnętrznej, zarządzania czasem i planowania pracy, oraz train the trainers.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA