"Pacjent zero" w Twojej firmie

REKLAMA
webinar online,

Pomożemy zbudować scenariusz postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Podpowiemy, jak wypracować odpowiednie procedury postępowania, tak by były one zgodne z prawem pracy, przepisami o ochronie danych oraz kodeksami i politykami wewnętrznymi. Omówimy także kwestie związane z odpowiedzialnością pracodawcy za działania prowadzone w tym kontekście.

Każdy z uczestników otrzyma "checklistę" zadań do uwzględnienia w scenariuszu postępowania na wypadek pojawienia się w jego przedsiębiorstwie "pacjenta zero".
RSVP do 7 lipca br.

Udział w webinarze jest bezpłatny.

W programie m.in.:

-    Przygotowanie na godzinę "zero": sztab kryzysowy (przed-kryzysowy) i procedura

-    Zapobieganie i informowanie: środki ochronne, mierzenie temperatury, testy, środki organizacyjne (czas pracy, dystans), niedopuszczenie do pracy

-    "Pacjent zero": obowiązki informacyjne i zakres danych

-    Działania doraźne: izolacja "pacjenta zero" i transport

-    Kwarantanna oficjalna i nieoficialna

-    Komunikacja wewnętrzna / zewnętrzna

-    Odpowiedzialność pracodawcy

-    Checklista - podsumowanie

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA