Krajowe i międzynarodowe umowy handlowe w czasie epidemii - jak zabezpieczać, odstępować i rozwiązywać umowy.

REKLAMA
webinar online,

Zapraszamy na cykl bezpłatnych webinarów z serii ,,Czwartek z Prawnikiem'' z Compliance Partners Szpytka sp.k.

Najbliższy, ,,Krajowe i międzynarodowe umowy handlowe w czasie epidemii - jak zabezpieczać, odstępować i rozwiązywać umowy'', odbędzie się 9 lipca godz. 10:00

Rejestracja: https://cpconnect.clickmeeting.pl/miedzynarodowe-umowy-handlowe-w-czasie-epidemii-jak-zabezpieczac-odstepowac-i-rozwiazywac-umowy-/register?_ga=2.6874930.1803210942.1593775673-1139647528.1593775673

Kolejne spotkania cyklu:

16 lipca 10.00 Anna Ulewicz temat: Status MŚP w kontekście orzecznictwa i praktyk instytucji pośredniczących

23 lipca 10.00 Tomasz Mróz temat: INCOTERMS 2020 - najnowsza edycja międzynarodowych reguł handlowych ICC

30 lipca 10.00 Tomasz Mróz/Anna Ulewicz temat: Zarządzanie umowami i ryzykiem na projektach w fazie realizacji - budownictwo przemysłowe, infrastrukturalne i energetyczne.

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA