Zmniejszenie ryzyka przez rozdzielenie działalności do odrębnych spółek

REKLAMA
webinar online,

Przedstawicielstwo Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Rzeszowie - Fundacja IUSTUS - podjęła decyzję o rozpoczęciu cyklu bezpłatnych webinarów, w ramach nowego cyklu

"Co zrobić, by firma przetrwała w tym trudnym czasie?"

Zaproszenie do udziału
Pierwszy webinar odbędzie się już 9 kwietnia o godz. 10:00, a jego tematem będzie "Zmniejszenie ryzyka przez rozdzielenie działalności do odrębnych spółek".

Do uczestniczenia w webinarze zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Webinar jest bezpłatny, a jedynym warunkiem uczestniczenia jest rejestracja tutaj

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA