Wokół wojny i Holokaustu - wykład na żywo online dla maturzystów

REKLAMA
online,

Wykład na żywo online dla maturzystów dotyczyć będzie literatury wojny i okupacji. Uczestnicy usystematyzują wiedzę o twórcach i najważniejszych utworach tego okresu oraz dowiedzą się więcej o literaturze lagrowej i łagrowej oraz motywie zagłady. Wykład na żywo wygłosi Emilia Słomińska.

Wykład

opr.sw

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA