XVII Ratajski Przegląd Teatrów Nocą

REKLAMA
Teatr W Przejściu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, os. Czecha 59,

Celem imprezy, jak co roku, jest: zaakcentowanie roli teatru w procesie twórczego rozwoju młodzieży, popularyzacja idei teatru wśród młodzieży: uwrażliwienie młodych ludzi na słowo, jako główny nośnik treści; jak również  na znak teatralny, stworzenie przyjaznej atmosfery wokół teatru oraz dostarczenie możliwości obcowania ze sztuką. Zapoznanie się twórczej młodzieży z terenu całej Polski: zachęcenie do współpracy, do rozwoju, pobudzenie do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, dzielenie się doświadczeniem warsztatowym.

opr.sw

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA