Festyn bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów klas 3

REKLAMA
Tor Poznań, ul. Wyścigowa 3, Przeźmierowo k/ Poznania,

Automobilklub Wielkopolski pragnie poinformować , że wraz z przyjaciółmi tj, Policja, Żandarmerią Wojskową, Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Strażą Miejską miasta Poznania, Zarządem Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, Wydziałem Oświaty Urzędu miasta Poznania, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu organizuje w dniu 23 stycznia w godz 10-13 na Torze Poznań festyn bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeznaczony dla uczniów klas3. Patronat honorowy przyjęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Prezydent Miasta Poznania, Starosta Poznański
W programie min pokazy, projekcja filmów, symulacje wypadków.

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA