Prelekcja: Gotycki świat - u wejścia do labiryntu.

REKLAMA
Rezerwat Archeologiczny Genius Loci, ul. Księdza Ignacego Posadzego 3,

Organizatorzy zachęcają do poznawania fenomenu katedry gotyckiej jako koncepcji świata i człowieka. Uczestnicy wypłyną na  szerokie wody europejskie ale nie zapominamy o tym aby ukazać przynależność poznańskiego gotyku - zabytków archeologicznych, postaci epoki, sztuki i lokalnej architektury, do wielkiego dziedzictwa cywilizacji łacińskiej. Pragniemy zachęcić do zgłębiania geniuszu twórców gotyku i świadomego odczuwania wszystkich jego aspektów.

Wstęp wolny.

opr.sw

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA