Spotkanie z Teresą Tomsią

REKLAMA
Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Wroniecka 14, Poznań,

Komentując wybrane lektury ostatnich lat, autorka zachęca czytelnika do pytań o miejsce poezji refleksyjnej w kulturze współczesnej. Przytacza mistrzowskie wersy Julii Hartwig i duchowe świadectwa Witka Różańskiego. Nie zapomina o młodszych poetach i ich ›przepisie na wiersz‹.

Tymi słowami wydawca zachęca do lektury esejów krytycznoliterackich Teresy Tomsi "Niedosyt poznawania". Spotkanie prowadzi Jerzy Łukasz Kaczmarek.

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA