Spotkanie z Jakubem Żmidzińskim

REKLAMA
Pracownia-Muzeum J.I. Kraszewskiego, ul. Wroniecka 14, Poznań,

Dom Literatury zaprasza na spotkanie z Jakubem Żmidzińskim wokół jego książki "Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka". Jakub Żmudziński, technik leśnik, absolwent poznańskiej polonistyki i doktor nauk humanistycznych, wykładowca na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, opublikował m.in. trzy tomiki wierszy. Najnowsza książka wieńczy kilka lat pracy nad twórczością Stanisława Vincenza. Żmidziński traktuje cykl "Na wysokiej połoninie" jako wyzwanie intelektualne, a odkrywając nowe aspekty dzieła, dochodzi do wniosku, że stanowi ono mądrościową summę - być może najważniejszą, jaka powstała w literaturze polskiej XX wieku.

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA