23. Festiwal Off Cinema - spotkanie z Anną Sobolewską

REKLAMA
Scena Nowa, CK Zamek, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań,

SPOTKANIE Z ANNĄ SOBOLEWSKĄ, autorką książki "Mistyka i mistyfikacje" (Wydawnictwo Wolno) oraz TADEUSZEM SOBOLEWSKIM, autorem książki "Dziennik. Jeszcze jedno zdanie" (Wydawnictwo W.A.B.)

prowadzenie: Jarosław Borowiec

"Mistyka i mistyfikacje" to zbiór felietonów wybitnej eseistki i badaczki literatury Anny Sobolewskiej. Autorka zaprasza do wielowymiarowych rozważań o formach współczesnej duchowości, potrzebie ciszy i wartości kontemplacji. To równocześnie intrygująca podróż po mapie (nie tylko) polskiej kultury literackiej i filmowej.
Pośród kilkudziesięciu tekstów zamieszczonych w tomie można odnaleźć zapisy będące świadectwem odkrywania "własnej ścieżki duchowej" - wolnej od instytucjonalnych ram i ideologii, ale też refleksje diagnozujące współczesne zjawiska społeczno-polityczne. Większość prezentowanych felietonów ukazywała się w latach 2008-2017 na łamach czasopisma "Charaktery". Część tekstów ma w książce swoją premierę.
Wrażliwość i erudycja autorki umożliwiają łączenie perspektywy prywatnych doświadczeń z ogólnym, niejednokrotnie krytycznym spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość. W tekstach obecne są osobiste zapisy mówiące o praktykach medytacyjnych i fascynacji buddyzmem, rodzinnych podróżach, rozmowach, przyjaźni z wybitnymi postaciami polskiej kultury.
Każdorazowo jednak "domowy" punkt wyjścia obudowany zostaje tu szeregiem kontekstów, które uniwersalizują poruszane zagadnienia i inspirują czytelnika do odnalezienia własnej ścieżki interpretacyjnej. [opis wydawcy]
ANNA SOBOLEWSKA - krytyczka, eseistka i historyk literatury. Od 1974 roku związana z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Prowadziła zajęcia z filmoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Główne kierunki jej zainteresowań naukowych to literatura i mistyka, zwłaszcza świecka mistyka codzienności poetów i pisarzy XX wieku, poetyka doświadczeń wewnętrznych, przemiany form narracyjnych w literaturze XX wieku, literatura i film wobec kultury współczesnej. Autorka książek: "Polska proza psychologiczna 1945-1950" (1979), "Mistyka dnia powszedniego. Poetyka doświadczeń wewnętrznych" (1992), "Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego" (1997), "Cela. Odpowiedź na zespół Downa" (2002; nominacja do nagrody literackiej Nike 2003), "Maski Pana Boga. Szkice o pisarzach i mistykach" (2004; wyróżnienie w Konkursie Literackim Fundacji Kultury), "Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery?" (2009). Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz - od czasu urodzenia córki Cecylii z zespołem Downa - w krajowych i zagranicznych stowarzyszeniach rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszka w Warszawie.

TADEUSZ SOBOLEWSKI - eseista, krytyk filmowy, dziennikarz. W latach 1990-1994 był redaktorem naczelnym miesięcznika "Kino"; od 1995 roku pisze dla "Gazety Wyborczej". Autor m.in. książek autobiograficznych "Malowanie na Targowej" i "Dziecko Peerelu", esejów filmowych "Za duży blask. O kinie współczesnym" i "Kino swoimi słowami", wywiadu rzeki z Mają Komorowską "Pytania, które się nie kończą" i biografii Mirona Białoszewskiego "Człowiek Miron".

Bilety: 2 zł.

_
opr.LT

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA