XI Akademia Muzyki Dawnej

REKLAMA
Aula im. S. Stuligrosza, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego, pl. Suligrosza 1,

W roku 2019 przypada 2 50. rocznica urodzin Józefa Elsnera. Fakt ten pozostaje w cieniu Roku Moniuszkowskiego, tymczasem ogromny wkład Elsnera w kulturę polską, konsekwentne działania propagujące polskie elementy folklorystyczne i patriotyczne, kierownicze stanowiska w kluczowych instytucjach kultury piastowane przez niego we Lwowie i Warszawie skłaniają ku upamiętnieniu i przybliżeniu jego sylwetki. W ramach Akademii Muzyki Dawnej odbędą się wykłady, koncerty w Auli im. Stefana Stuligrosza oraz warsztaty z Barbarą Marią Willi, prezentujące nowy instrument zakupiony przez Akademię - pianoforte (kopia A. Walter 1805).

poniedziałek - środa, 23-25.09.2019, Sale Kameralna i Marszałkowska, godz. 10.00

opr.sw

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA