W kręgu twórczości Aleksandra Tansmana - koncert

REKLAMA
Sala Kameralna Akademii Muzycznej, ul. Św. Marcin 87,

Wieczór z muzyką kameralną Tansmana połączony z prelekcją o kompozytorze, przygotowaną przez prof. AM dr hab. Barbarę Dmochowską.

opr.sw

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA