Akademia szczególnej troski, czyli jak uzdrowić instytucję

REKLAMA
Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6, Poznań,

Wiedza o gender już na dobre zagościła w akademickim curriculum i to pomimo niesprzyjającego jej przez ostanie lata klimatu politycznego. To samo można powiedzieć o queer, który w iście campowym stylu wszedł na akademickie sale; być może od zawsze na nich brylował, szczególnie podczas inauguracyjnych i absolutoryjnych ceremonii z należnymi im insygniami, biretami, tytułami i futrzanymi togami?
Dziś jednak, jak i zawsze wcześniej, prawdziwa tożsamościowa rewolucja odbywa się na ulicach, nie w instytucjach, tam gdzie w protestacyjnym działaniu kształtowana jest tożsamość osób o różnych stopniach sprawności. Zasadnym wydaje się zadanie pytania, jak odpowiadają na to akademie, co z disability studies? Czy polskie uczelnie są  gotowe dostosować swoją przestrzeń fizyczną i symboliczną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Co nie!pełnosprawność mówi nam o sprawności? Jaki ma potencjał emancypacyjny oraz jak i gdzie go realizować? Co gender i queer może zaoferować osobom o różnych stopniach sprawności?
Podczas dyskusji z reprezentantkami wymienionych powyżej dziedzin postaramy się odnaleźć odpowiedzi na stawiane pytania.
udział biorą: Grażyna Gajewska, Magdalena Zdrodowska
prowadzenie: Zofia nierodzińska

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA