Europa socjalna? Trójkąt Weimarski wobec rynku pracy w UE

Pałac Działyńskich, ul. Stary Rynek 78, Instytut Zachodni, ul. Mostowa 27A, Poznań,

Pracownicy delegowani od kilku miesięcy są jednym z głównych tematów debaty politycznej w Unii Europejskiej. Spór o przyszłość dyrektywy 96/71/WE jest jednak elementem dużo ważniejszej dyskusji - o funkcjonowaniu UE, a w szczególności o rozwoju wewnętrznego rynku pracy i o tym, jak w tym kontekście należy rozumieć hasło "Europy socjalnej". To właśnie w tym obszarze krzyżują się różne wizje przyszłości UE, odmienne interesy państw członkowskich, a w ramach tych państw - różnych grup społecznych i gospodarczych Francja, Niemcy i Polska z pewnością będą odgrywać pierwszoplanową rolę w tej dyskusji. Z kolei instytucja Trójkąta Weimarskiego stanowić może laboratorium, w którym wypracowany zostanie europejski kompromis w kwestii tego, jak dalece i na jakich zasadach powinniśmy regulować rynek pracy w UE.

Celem konferencji jest rozpoznanie punktów styczności i różnic w Trójkącie Weimarskim w odniesieniu do koncepcji "Europy socjalnej" i regulacji dotyczących jednolitego rynku pracy. Chcemy umożliwić dyskusję ekspertom z Francji, Niemiec i Polski, a także z Brukseli, która uwzględniałaby nie tylko interesy narodowe i odmienne perspektywy polityczne, ale także doświadczenia pracowników i pracodawców funkcjonujących na co dzień w państwach Trójkąta Weimarskiego. Spojrzenie na problem "Europy socjalnej" z tych dwóch perspektyw - zarówno "od góry", jak i "od dołu" - może przyczynić się do odkrycia niedostrzeganych dotąd zbieżności pozwalających na wytyczenie wspólnego polsko-niemiecko-francuskiego stanowiska.

Pierwszego dnia spotkanie o godzinie 14.00 w Pałacu Działyńskich (sala czerwona), drugiego o godzinie 9.00 w siedzibie Instytutu Zachodniego (sala konferencyjna, V piętro).

Osoby zainteresowane ucestnictwem proszone są o rejestrację na stronie wydarzenia.

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA