Nabożeństwo biblijne: Kładę dziś przed tobą życie i śmierć

Autor: Redakcja serwisu www.codziennypoznan.pl foto. archiwum
REKLAMA

17 stycznia 2021r. jest obchodzony XXIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Szczególne miejsce w tygodniowych obchodach zarezerwowane jest na wspólną modlitwę w kościele św. Wojciecha, gdzie we wspólnocie chrześcijan oraz Żydów modlimy się w świetle Menory Dialogu, abyśmy mieli odwagę spotykać się i mądrzej rozmawiać, cierpliwiej słuchać, odważniej poznawać, pokorniej prosić o mądrość i dobroć serca.

Poznańska Menora Dialogu „wypowiedziana” jest symboliką płonącego krzewu i życiodajnego drzewa, światła obecności Bożej i łuku Przymierza. Wykonał ją w 2008 roku, na zamówienie poznańskiego środowiska dialogu, artysta krakowski Maciej Zychowicz. Hasło XXIV Dnia Judaizmu  brzmi: Życie i śmierć - „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15). Wybór tego hasła został dokonany w kontekście wydarzeń, które mają miejsce w mijającym roku, a które stanowią nowe, niespodziewane doświadczenie o zasięgu globalnym. Przeżywana pandemia covid-19 to jeden z najpoważniejszych kryzysów, jakich doświadcza świat w ostatnich dziesięcioleciach. Franciszek w encyklice „Fratelli tutti” napisał: „Cierpienie, niepewność, strach i świadomość naszych własnych ograniczeń, które wzbudziła pandemia, wzywają do ponownego przemyślenia naszego stylu życia, naszych relacji, organizacji naszych społeczeństw, a przede wszystkim sensu naszego życia” (n. 33). 

Ostatnie miesiące przypomniały nam również o wspólnej dla Żydów i chrześcijan wizji stworzenia człowieka i związanej z tym kruchość istnienia. W pespektywie narastającego w czasie pandemii lęku o życie swoje i naszych bliskich, możemy wrócić do słowa Biblii, aby zaczerpnąć nadzieję i siłę. Im bardziej doświadczamy dramatu śmierci, tym bardziej zaproszenie do życia i szczęścia staje się aktualne: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15).

Judaizm podkreśla, że człowiek stworzony na obraz Boży  otrzymał możliwość wolnego wyboru między dobrem a złem, prawością a grzechem, posłuszeństwem a nieposłuszeństwem, między życiem a śmiercią. Chrześcijaństwo dodaje, że przyjście Syna Bożego wzywa człowieka do ostatecznej decyzji wyboru kochającego Boga, który jest szczęściem i błogosławieństwem, jest zmartwychwstaniem i życiem (J 11,25; 14,6).

Na Wzgórzu św. Wojciecha, do chwili modlitwy, zasłuchania i śpiewu zaproszą nas poznański biskup katolicki Szymon Stułkowski oraz rabin reformowany Stas Wojciechowicz z Warszawy. Oprawę muzyczną zapewni zespół wokalno-instrumentalny pod przewodnictwem Kasjana Drogosza.

Szymon Stułkowski, doktor teologii pastoralnej, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a od 2019 roku decyzją papież Franciszka biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej. Od 2020 roku członek Komisji ds. Misji Konferencji Episkopatu Polski.

Stas Wojciechowicz urodził się w Taszkencie w rodzinie o polsko-żydowskich korzeniach. Jest pierwszym reformowanym rabinem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, a także aktywnym uczestnikiem dialogu polsko-żydowskiego. Od 2015 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

REKLAMA
Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA