Miasto nie chce dłużej czekać - rozpoczynają się roboty przy przebudowie wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej

Autor: Codzienny Poznań AK fot. PIM
REKLAMA

W czwartek, 12 listopada, rozpoczną się prace związaną z przebudową wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej. Docelowo, obecny obiekt ma zostać wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowy. Miasto zdecydowało się na rozpoczęcie robót, mimo, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (GDOŚ) uchylił postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu, odmawiające wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej.

Obecny wiadukt jest w bardzo złym stanie technicznym, który nie pozwala na dalsze użytkowanie obiektu. Został zamknięty na początku tygodnia dla ruchu kołowego.

Mimo pierwotnych planów, nie udało się rozpocząć prac w terminie. Powodem jest uchylenie przez GDOŚ w Warszawie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu, odmawiającego wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej.

Postanowienie zostało cofnięte w związku z protestem części mieszkańców, którzy nie zgadzają się na wycinkę tak dużej ilości drzew podczas przebudowy. Wycinka z kolei jest potrzebna do ustawienia ekranów akustycznych, do czego zostało zobowiązane Miasto.

Przeprowadzona analiza rozwiązań projektowych i uwarunkowań terenowych wykazała możliwość przesunięcia ekranów - do jednego metra w stosunku do zaprojektowanej lokalizacji. Jest to nieistotna zmiana z punktu widzenia prawa budowlanego, ale może dać szansę zachowania części zieleni w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wzdłuż na ul. Kurlandzkiej.
Poznańskie Inwestycje Miejskie

Miasto zdecydowało się na rozpoczęcie robót, ponieważ posiada wszystkie niezbędne zgody na przebudowę wiaduktu, w tym Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), a dalsze wstrzymywane prac oznaczałoby roszczenia finansowe ze strony wykonawcy, który jest gotowy by rozpocząć prace. To koszt kilkuset tysięcy złotych miesięcznie.

Inwestycja obejmuje wyburzenie dotychczasowego wiaduktu, budowę nowego, budowę dwóch nowych rond oraz infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

Zgodnie z pierwotnym planem, inwestycja ma być gotowa do końca 2021 roku.

REKLAMA
Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA