ZDM Poznań przygotowany do sezonu zimowego

Autor: Redakcja ZDM Poznań
REKLAMA

Choć w Poznaniu jeszcze nie zagościły nawet przymrozki w tym sezonie, to ZDM Poznań zapewnia, że jest gotowy do sezonu zimowego. Na utrzymanie porządku na ulicach związanego m.in. z odśnieżaniem ulic zabezpieczono ponad 23 mln złotych w budżecie.

Wydatki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych obejmują zarówno odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej, jak również oczyszczanie z zanieczyszczeń (sprzątanie) jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, oczyszczanie poboczy i terenów zieleni, a także opróżnianie koszy ulicznych.

W tym sezonie zimowej akcji ZDM utrzymaniem objętych zostało 870,3 km poznańskich dróg i ponad 132 km dróg rowerowych.

W tym sezonie, w budżecie zarezerwowano 23,4 mln złotych na utrzymanie dróg.

ZDM będzie miał do dyspozycji 43 pługoposypywarki (28 pozostających w pełnej gotowości do podjęcia działań oraz 15 podejmujących pracę w ciągu 6 godzin od wydania pierwszego polecenia działań) do obsługi jezdni, a także 18 zestawów samochodowych lub ciągnikowych (pług + piaskarka) do obsługi chodników, placów i dróg rowerowych.

W kontekście stosowanych środków, ZDM wyjaśnia, że na chodnikach, ścieżkach rowerowych, placach, a także jezdniach o znaczeniu lokalnym (III i IV kolejność) wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.

Odmienne zasady obowiązują na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej (I i II kolejność).

Na tych jezdniach stosowane są środki chemiczne (sól drogowa) i środki niechemiczne (uszorstniające), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Dodatkowo wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w specyfikacjach technicznych. Przepisy regulują, zarówno maksymalne dopuszczalne dawki stosowania środków, jak również określają, w jakich warunkach pogodowych jaki rodzaj środków należy zastosować.

Celem zróżnicowania standardów utrzymania i dostosowania poziomu działań do możliwości finansowych Miasta oraz zadeklarowanego potencjału sprzętowego wykonawców - ulice naszego miasta podzielono na sieci:

Sieć strategiczna (pierwsza kolejność) - o łącznej długości 271,6 km - to jezdnie ram komunikacyjnych, główne trasy wlotowe do miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali. Czas reakcji: 1,5 – 2 godz.

Sieć podstawowa (druga kolejność) - o łącznej długości 258,0 km - to jezdnie ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy miejskiej komunikacji autobusowej. Czas reakcji: 2 – 2,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu.

Sieć lokalna I (trzecia kolejność) - o łącznej długości 211,6 km - to jezdnie ulic łączących osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej. Czas reakcji: 3 – 4,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu.

Sieć lokalna II (czwarta kolejność) - o łącznej długości 129,1 km - to ulice w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie Czas reakcji: 3 – 4  godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu.

Pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM - obsługiwane doraźnie.

Pierwsze działanie (odpłużanie, posypywanie piaskiem) na sieci ścieżek rowerowych liczących 132,9 km odbywać się będzie w ciągu 3 godzin, licząc od początku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi.

REKLAMA
Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA