Od początku roku mieszkańcy zgłosili straży miejskiej już ponad 56 tysięcy spraw

Autor: Codzienny Poznań AK fot. straż miejska
REKLAMA

Prawie 1500 zgłoszeń od mieszkańców otrzymała służba dyżurna Straży Miejskiej Miasta Poznania w ubiegłym tygodniu. Od początku roku to już ponad 56 tysięcy spraw.

Spośród 1484 ubiegłotygodniowych zgłoszeń zdecydowana większość, bo 756 wpłynęło do strażników drogą telefoniczną. Mniej, bo 587 zgłoszeń przekazano pocztą elektroniczną, a 141 listownie lub osobiście.

Od początku roku mieszkańcy Poznania zgłosili już służbie dyżurnej łącznie 56 167 spraw.

W minionym tygodniu, podobnie jak w poprzednich, największy problem powstał w związku z nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami - sprawy te zgłaszano 947 razy. Od 5 do 11 października funkcjonariusze wystawili 482 wezwania dla kierowców. W 316 przypadkach interwencja zakończyła się założeniem blokady na koła, a w 45 zlecono odholowanie pojazdu na parking strzeżony z uwagi na utrudnianie ruchu i zagrażanie bezpieczeństwu. W pozostałych przypadkach kierujących ukarano podczas interwencji patrolu.

Strażnicy kontrolowali także hałas emitowany z urządzeń nagłaśniających w lokalach gastronomicznych na terenie Parku Kulturowego Stare MIasto. Zakończyło się to skierowaniem 3 wniosków o ukaranie do sądu.

Funkcjonariusze zareagowali także na 100 zgłoszeń dotyczących wysypisk śmieci i niszczenia zieleni. Nieco więcej, bo 124 razy interweniowali w związku z zagrożeniem życia i zdrowia - najczęściej wobec bezdomnych nadużywających alkoholu.

Poznaniacy zgłaszali też zakłócanie porządku publicznego - spośród 86 interwencji najwięcej dotyczyło osób spożywających alkohol.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze zgłosili odpowiednim służbom 27 awarii technicznych i odholowanie 14 wraków.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA