KNF ostrzega, by nie inwestować w produkty, których się nie zna i nie rozumie

Autor: PAP Magdalena Jarco fot. pixabay
REKLAMA

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej upewnij się jaki produkt tak naprawdę kupujesz - radzi Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach kampanii Inwestuj Świadomie. UKNF ostrzega, by nie lokować środków w produkty, których działania nie rozumiemy.

W poniedziałek wystartowała społeczna kampania informacyjna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), której celem jest zwrócenie uwagi na konieczność świadomego inwestowania.

Kampania skierowana jest do nieprofesjonalnych inwestorów "poszukujących atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych, jednocześnie nieposiadających niezbędnej wiedzy lub doświadczenia do właściwej oceny dostępnych produktów" - wyjaśnia UKNF w poniedziałkowym komunikacie.

Urząd przypomina m.in., że nie ma bezpiecznych inwestycji - każda inwestycja jest obarczona ryzykiem - im wyższa możliwa stopa zwrotu tym wyższe ryzyko. Podkreśla też konieczność dywersyfikacji ryzyka.

"Należy upewniać się jaki produkt kupujemy i od kogo; nie należy wierzyć w każdą informację, która znajdzie się w Internecie" - czytamy na stronie Inwestuj Świadomie! poświęconej kampanii. Zawiera ona wskazówki, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

"Zdarza się, że produkty inwestycyjne oferowane są łącznie i jednocześnie kupujesz np. atrakcyjnie oprocentowaną lokatę i jednostki uczestnictwa funduszu. Taka inwestycja jest obarczona ryzykiem i możliwością poniesienia straty z części zainwestowanej w fundusz" - tłumaczy UKNF. Nie jest to jedyny przykład złożonych inwestycji lub skomplikowanych produktów. "Pamiętaj, aby nie lokować środków w produkty, których budowy lub działania nie rozumiesz" - przestrzega Urząd.

UKNF zwraca ponadto uwagę, że "akcje, obligacje, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego".

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA