Dwie oferty w przetargu na wykonawcę rozbudowy ul. św. Wawrzyńca

Autor: A. Karczewska fot./mapa PIM
REKLAMA

Wkrótce kierowcy będą mogli rezygnować z przejazdu ul. Dąbrowskiego wybierając trasę alternatywną przez ul. św. Wawrzyńca. Istniejąca droga przedłużona, by odciążyć zakorkowaną ul. Dąbrowskiego, a jednocześnie zapewnić dogodny dojazd do domów okolicznym mieszkańcom. Do przetargu, w którym zostanie wyłoniony wykonawca robót zgłosiły się dwa podmioty.

Inwestycja przewiduje budowę nowego, około kilometrowego odcinka drogi od istniejącej ul. św. Wawrzyńca, wzdłuż nasypu kolejowego. Powstanie tam jednojezdniowa droga, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wybudowana zostanie również droga rowerowa oraz chodnik wzdłuż południowej części jezdni. Całość ma posiadać także kanalizację deszczową i oświetlenie.

W ramach prac wybudowane zostaną przystanki autobusowe, co ma zapewnić lepszy dostęp okolicznych mieszkańców do komunikacji zbiorowej, a także zjazdy do posesji.

Wykonawca będzie musiał również przebudować kolektor ogólnospławny w rejonie inwestycji w ramach zadania zleconego przez Aquanet SA. Istniejący układ komunikacyjny będzie musiał zostać dostosowany do zmian, dlatego inwestycja obejmie także niezbędne przebudowy w rejonie skrzyżowań ul. św. Wawrzyńca z ul. Niestachowską i ul. Żeromskiego oraz z ul. Kościelną, gdzie zmodernizowana zostanie m.in. sygnalizacja świetlna.

Do przetargu ogłoszonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie zgłosiły się dwa podmioty. Obecnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

Wybrany wykonawca będzie miał rok od dnia podpisania umowy na wykonanie niezbędnych prac.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA