Dobro-branie, czyli zakupy z sercem

Autor: Redakcja serwisu www.codziennypoznan.pl foto. archiwum
Artykuł sponsorowany
REKLAMA

Miasto Poznań i Pracownia Ekonomii Społecznej “ładne rzeczy” zapraszają na kiermasz społeczny, który odbędzie się 25 września w godzinach od 12:00 do 18:00 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim.

- Pomoc słabszym i wykluczonym to jedno z najważniejszych zadań miasta - podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Jedną z jej form jest właśnie wspieranie podmiotów ekonomii społecznej. To bardzo ważne dla Poznania miejsca, które dają zatrudnienie i przywracają godność osobom zagrożonym wykluczeniem. Cały zysk z sobotniego kiermaszu przeznaczony będzie dla wystawców - dlatego zapraszam wszystkich poznaniaków i poznanianki na dziedziniec urzędu. To dobra okazja, by kupić unikatowe rękodzieło, a przy okazji pomóc innym.

Podczas kiermaszu będzie można zakupić między innymi: torby, zabawki dla dzieci, naturalne mydła, świeczniki, ceramikę i wiele innych pięknych przedmiotów oraz zapoznać się z usługami, jakie dla mieszkańców Poznania świadczą spółdzielnie socjalne, spółki non profit, organizacje pozarządowe i warsztaty terapii zajęciowej. Zysk ze sprzedaży przeznaczony będzie na rozwój i wsparcie działań wystawców.

Wystawcy podczas kiermaszu: 

 • Spółdzielnia socjalna Art Zagroda -  prowadzi działania polegające na adaptacji osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem.
 • Fundacja Igi Art - celem Fundacji jest niesienie pomocy rodzicom samotnie wychowującym dzieci, potrzebującym wsparcia zarówno finansowego, ale przede wszystkim psychicznego i organizacyjnego (życiowego).
 • Spółdzielnia Socjalna FURIA - zatrudnia i tworzy miejsca pracy dla osób ze spektrum autyzmu.
 • Klunkry Wielkopolskie -  marka zrzeszająca przedsiębiorstwa i organizacje, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami (Zakład Aktywności Zawodowej w Pile), z zaburzeniami psychicznymi (Manufaktura Dobrych Usług Sp. z o.o.), autyzmem (Spółdzielnia Socjalna Furia), wychodzące z bezdomności (Centrum Integracji Społecznej - Darzybór).
 • Fundacja ORCHidea - na co dzień pracuje z osobami dotkniętymi chorobami neurologicznymi, powodującymi ograniczenia w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu.
 • Spółdzielnia Socjalna Feniks - zapewnia usługi opiekuńcze oraz  najbardziej kompleksowe rozwiązania na rynku opieki domowej.
 • Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki - oferuje rehabilitację oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci.
 • Fundacja Centrum Inicjatyw Naturalnych - prowadzi działalność ekologiczną - ze szczególnym nastawieniem na promocję budownictwa naturalnego
 •  Warsztat Terapii Zajęciowej “Koniczynka” - realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uczestnikami Warsztatu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym i epilepsją. 
 • Warsztat Terapii Zajęciowej “Przylesie” - placówka działająca na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wspieranie podopiecznych WTZ polega głównie na motywowaniu  do stanowienia o sobie i dążenia do samorealizacji.
 • Spółka non profit Es line - zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami oraz absolwentów centrum integracji społecznej.
 • Taka Mydlarnia - działa przy Warsztacie Terapii Zajęciowej “Krzemień”, oferuje zatrudnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Pile - główną misją zakładu jest rehabilitacja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorych psychicznie.
 • Manufaktura Dobrych Usług spółka non profit - zatrudnia osoby mające problem z odnalezieniem się na rynku pracy, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, wymagające wsparcia.
 • Centrum Kreatywnej Inspiracji spółka non profit - realizuje działania na rzecz osób z dysfunkcją wzroku i niewidomych.
 • Warsztat Terapii Zajęciowej "Ognik” -  działa na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób niewidomych i słabowidzących, niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Stowarzyszenie “Pogotowie Społeczne” - wspiera osoby wychodzące z bezdomności  poprzez tworzenie wspólnot, grup samopomocowych, programów edukacyjnych i terapeutycznych. 
 • Fundacja Tyflologika -  nastawiona jest na pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym. 
 • Warsztat Terapii Zajęciowej “Krzemień” - w pracowniach warsztatu od wielu lat spotyka się grupa dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. 
 • Warsztat Terapii Zajęciowej “pomoc Maltańska” - to placówka mająca na celu wspomaganie osób z niepełnosprawnością w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

Kiermasz zostanie zorganizowany z uwzględnieniem wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
 • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA