Edukatorzy w Poznaniu podawali dzieciom leki, by zmienić ich płeć? Miasto żąda od Rzecznika Praw Dziecka sprostowania

Autor: A. Karczewska fot. pixabay
REKLAMA

Miasto Poznań w oficjalnym oświadczeniu wezwało Rzecznika Praw Dziecka, Mikołaja Pawlaka do sprostowania wypowiedzianych przez siebie słów o tym, że edukatorzy seksualni w Poznaniu podają dzieciom środki farmakologiczne. Rzecznik w jednym z wywiadów wskazał, że "takie sytuacje mają miejsce", a dzieci są "wychwytywane" przez edukatorów, którzy w ten sposób "chcą zmienić ich płeć".

Podczs wywiadu w TVN Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak mówiąc m.in. o równości, LGBT+ i edukacji seksualnej wskazał, że "edukacja zarezerwowana jest dla nauczycieli, którzy mają odpowiednie kompetencje pedagogiczne i wiedzę". Zaraz potem wskazał, że działania władz centralnych skupione są na zapobieganiu niebezpiecznych zachowań związanych z edukacją równościową i seksualną.

Jako przykład wskazał Poznań twierdząc, że w stolicy Wielkopolski edukatorzy seksualni "wychwytują dziecko rozchwiane, zaniedbane, któremu dają jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy".

Zapytany o dziennikarza o tę kwestię wskazał, że takie przypadki się zdarzały i "były ostatnio rozpisywane w mediach".

Miasto Poznań wydało specjalne oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczyło, by ktokolwiek podawał dzieciom środki farmakologiczne podczas zajęć. Wskazano, że wszelkie zajęcia antydyskryminacyjne prowadzone w szkołach i finansowane bezpośrednio przez Miasto Poznań są przygotowywane i przeprowadzane przez nauczycieli z danej szkoły i nigdy nie podawano niczego dzieciom.

Z kolei organizacje pozarządowe wybrane w drodze konkursu Miasta Poznań do prowadzenia edukacji równościowej, prowadzą warsztaty i szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą i dziećmi, a nie bezpośrednio z uczniami.

To szkolenia, które wyposażają nauczycieli w narzędzia niezbędne do tego, by wspierać dzieci narażone z różnych względów na dyskryminację.
Urząd MIasta Poznania

Miasto Poznań wezwało Rzecznika do sprostowania podania przez siebie nieprawdziwych informacji.

W oświadczeniu podkreślono, że realizowana przez Miasto polityka równościowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i dobrostan wszystkim mieszkańcom, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, orientację seksualną, wyznanie lub bezwyznaniowość, stopień sprawności czy status społeczno-ekonomiczny.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA