Brzegi nadwarciańskie będą wyremontowane

Autor: Codzienny Poznań AK fot. UMP
REKLAMA

Do grudnia przyszłego roku brzegi Warty zmienią swój wygląd. Będzie ładniej, bezpieczniej i lepiej dla ekosystemu. Inwestycja obejmująca odcinek między mostem Przemysła I a rozwidleniem Warty i Cybiny sprawi, że teren po obu brzegach rzeki wypięknieje.

To już kolejna inwestycja na terenach nadwarciańskich. W ramach zaplanowanych prac obecne umocnienia rzeki będą poddane gruntownej rewaloryzacji. Betonowe elementy zostaną zastąpione materiałami, które są bardziej ekologiczne i przyjazne ekosystemowi. Wyremontowane będą również m.in. schody, tarasy i slipy. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie brzegów Warty przed erozją, a jednocześnie pozytywny wpływ na bezpieczeństwo, ekosystem oraz wygląd nadwarciańskich terenów.

Prace zaplanowane są na śródmiejskim odcinku, czyli od mostu Przemysła I do rozwidlenia Warty i Cybiny - łącznie około 2,5 km po każdej stronie rzeki.

„W obecnej chwili, w czasie kiedy już trzeci rok z rzędu zmagamy się z suszą, będącą efektem niewielkich opadów oraz wysokiego parowania, Wody Polskie podejmują kroki, które zmierzają do retencjonowania już i tak uszczuplonych zasobów wodnych praktycznie w każdym możliwym miejscu, które daje ku temu możliwość. Ta inwestycja z pewnością wpisuje się w takie działania”
Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w PoznaniuModernizacja umocnień brzegowych zakłada zastosowanie przepuszczalnych umocnień - koszy i materacy gabionowych wypełnionych kamieniem naturalnym i humusem, które będą pokryte zielenią. Dzięki temu rozszczelni się powierzchnia skarp, co pozwoli na zwiększenie retencji gruntowej i odpływ gruntowy. Wszystko dzięki likwidacji betonowych płyt, które obecnie ograniczają wchłanianie wody do gruntu.

Prace rozpoczną się w połowie sierpnia tego roku od brzegu po stronie Rataj. Inwestycja będzie podzielona na sześć etapów - po trzy na każdy brzeg. W pierwszej kolejności prace rozpoczną się od terenu przy moście Przemysła I, na odcinku między 243+500 a 244+155 kilometrem biegu Warty. Dzięki temu w okresie wakacyjnym nie będą wykonywane prace przy miejscach odwiedzanych przez mieszkańców.

W przetargu, do którego przystąpiło ośmiu chętnych, za najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego FRANSŁAW z Grodziska Wielkopolskiego. Prace mają zakończyć się do grudnia 2021 roku.

Projekt realizowany jest w formule partnerstwie przez Miasto Poznań z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.2. Mała retencja.

Wartość projektu to ponad 30 milionów złotych, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich wyniesie 26 mln złotych. Pozostała część to wkład własny RZGW w Poznaniu (Wód Polskich) i Miasta Poznania.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA