Możliwości głosowania poza miejscem zameldowania - urzędnicy przypominają o terminach

Autor: Codzienny Poznań AK fot. archiwum
REKLAMA

Miasto Poznań przypomina o możliwościach wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach prezydenckich poza miejscem zameldowania. Możliwe jest zarówno dopisanie się do spisu wyborców w danym miejscu jak i posłużenie się zaświadczeniem o prawie do głosowania.

Druga tura wyborów prezydenckich zaplanowana jest na 12 lipca. MIasto Poznań przypomina o możliwości skorzystania z możliwości głosowania poza miejscem zameldowania.

Jedną z opcji jest możliwość dopisania się do spisu wyborców. Przed pierwszą turą wyborów w Poznaniu skorzystało z tej opcji 28 tysięcy osób. Co ważne, osoby już dopisane, nie muszą składać kolejnego wniosku - obowiązuje ono na obie tury. Ci, którzy chcą dopiero teraz skorzystać z tej możliwości mogą to zrobić do 7 lipca.

Istnieją dwa sposoby złożenia odpowiedniego wniosku. Pierwszą to aplikowanie zdalne, poprzez wysłanie elektronicznego formularza dostępnego online. Jest to opcja szybsza i przy obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, bezpieczniejsza. Istnieje także możliwość złożenia wniosku stacjonarnie w jednej z trzech dostępnych lokalizacji:

- siedziba Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Małachowskiego 10. W PCŚ wniosek można złożyć bezpośrednio w okienku, nie trzeba się umawiać na wizytę, wyborca zostanie od razu dopisany do spisu
- urząd miasta przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404. W tym miejscu obsługiwane są tylko osoby wcześniej umówione
- urząd miasta przy ul. Libelta 16/20. Tutaj wniosek należy wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej w holu budynku, nie trzeba się umawiać, nie trzeba czekać w kolejce

Wniosek składany na piśmie musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, miejsce zamieszkania oraz adres czasowego przebywania w Poznaniu.

Istnieje także możliwość zagłosowania poza miejscem zameldowania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które wydaje urząd gminy właściwy dla miejsca zameldowania danej osoby. Umożliwia ono oddanie głosu w dowolnym obwodzie głosowania na terenie Polski i za granicą. W drugim wypadku trzeba jednak pamiętać, aby sprawdzić czy w kraju, w którym będziemy przebywać, można głosować bezpośrednio.

Jak informuje poznański Urząd Miasta, zaświadczenia na II turę wyborów wydawane są do 10 lipca (osoby, które złożyły wniosek przed pierwszą turą, automatycznie otrzymały zaświadczenia na obie tury). Można je odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę w jednej z trzech lokalizacji, gdzie realizowane są sprawy wyborcze. Są to:

- siedziba Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Małachowskiego 10. W PCŚ można złożyć wniosek bezpośrednio w okienku. W tej lokalizacji nie trzeba się umawiać na wizytę, wyborca otrzyma zaświadczenie od ręki
- urząd miasta przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404. W tym miejscu obsługiwane są tylko osoby wcześniej umówione
- urząd miasta przy ul. Libelta 16/20. Tu obowiązują takie same zasady, jak w urzędzie na Wildzie -  obsługiwane są tylko osoby wcześniej umówione

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania należy zabrać ze sobą do urzędu wniosek o wydanie zaświadczenia, a także dowód osobisty lub paszport. W przypadku odbioru zaświadczenia przez osobę trzecią trzeba wziąć również upoważnienie na piśmie. Wskazuje się w nim imię i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA