Kościół katolicki obchodzi w niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Autor: autor: Magdalena Gronek
REKLAMA

Kościół katolicki w Polsce obchodzi w niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli wstąpienia Jezusa Chrystusa do nieba. Od 2004 r. święto obchodzone jest w Polsce w VII niedzielę wielkanocną, a nie – jak było wcześniej – w czwartek, 40 dni po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Decyzję o zmianie terminu podjęto na mocy dekretu watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który umożliwił przeniesienie święta na najbliższą niedzielę, w krajach, gdzie dzień ten nie jest ustawowo wolny od pracy.

Na początku Kościół świętował Wniebowstąpienie Pana Jezusa i Zesłania Ducha Świętego, jako jedno wydarzenie. Rozdzielenie nastąpiło około roku 370.

Wniebowstąpienie Pańskie jest z jednej strony ukoronowaniem i zakończeniem ziemskiego życia Chrystusa, z drugiej zaś zapowiedzią powtórnego przyjścia Zbawiciela. Świadectwem tego są słowa zapisane w Dziejach Apostolskich: "Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba".

Wydarzenie to odbyło się na Górze Oliwnej, czyli dokładnie w tym miejscu, gdzie Chrystus spędzał ostatnie godziny na modlitwie przed zdradą i pojmaniem. Scenę tą opisują dwaj ewangeliści: św. Marek i św. Łukasz. U pierwszego pojawia się zdanie: "Po rozmowie z nimi, Pan Jezus został wzięty do nieba". Z kolei ewangelista Łukasz podaje więcej szczegółów: "Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba".

"To definitywne odejście jest równocześnie warunkiem nowej obecności, która trwać będzie do skończenia świata, zgodnie ze słowami samego Chrystusa: +oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata+"
powiedział papież Jan Paweł II podczas mszy św. w Ołomuńcu 22 maja 1995 roku.

W dniu Wniebowstąpienia Chrystus powierzył uczniom misję: "Idźcie, więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem". "Inaczej mówiąc, Kościół został posłany na drogi świata, +otrzymał posłannictwo głoszenia i krzewienia królestwa Chrystusa i Boga wśród wszystkich narodów i stanowi zalążek oraz zaczątek tego królestwa na ziemi+, o czym przypomina konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium" - zwrócił uwagę papież w 1995 roku czasie Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Libanowi.

Dzieje Apostolskie mówią, że Wniebowstąpienie jest nie tylko wywyższeniem Jezusa, ale również gwarancją wyniesienie do chwały ludzkiej natury.

Na Zachodzie mówiąc o Wniebowstąpieniu używa się łacińskiego słowa "ascensio", które kładzie nacisk na to, że Jezusa dokonało tego własną mocą. Z kolei w Kościele prawosławnym używa się greckiej formy "analepsis", która oznacza "wzięcie do góry". 

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA