Prawie 3 mln złotych na zabytki w powiecie poznańskim. Pieniądze trafią m.in. do dawnej fabryki chemicznej w Luboniu

Autor: A. Karczewska fot. starostwo powiatowe
REKLAMA

Niemal 3 miliony złotych na remont, modernizację i ratowanie zabytków - tyle w tym roku na ten cel przeznaczył powiat poznański. Po raz pierwszy na liście obiektów wpisanych do prac konserwatorskich znalazły się budynki architektury przemysłowej. Łącznie środki trafią w 18 miejsc.

Na ratowanie kompleksu klasztornego franciszkanów przeznaczono 800 tysięcy złotych, natomiast kolejne 2 miliony złotych zostanie rozdysponowanych między kilkanaście obiektów. Po raz pierwszy, na liście zabytków do renowacji znalazły się również budynki architektury przemysłowej.

„Klasycznym przykładem architektury przemysłowej, wymienianym w podręcznikach są obiekty dawnej fabryki chemicznej w Luboniu. To budynki o wartości ponadregionalnej, nie tylko znak rozpoznawczy Lubonia, ale też prawdziwa perła tego typu budownictwa. W tym roku dofinansujemy pracę renowacyjne przy remontach dachów tego kompleksu.”
Wiesław Biegański, Powiatowy Konserwator ZabytkówW pierwszym etapie na renowację kompleksu w Luboniu przeznaczonych zostanie prawie 90 tysięcy złotych.

Jak informuje starostwo, wiele remontów już trwa, a nawet dobiega końca - np. w kościołach w Kleszczewie czy Rogalinku. Powiatowy Konserwator Zabytków przyznaje, że w pierwszej kolejności ratowane i zabezpieczane są kościoły drewniane, które są szczególnie narażone na szybką degradację.

W tym roku powiat przeznaczy również fundusze na prace konserwatorskie zespołu zamkowego w Kórniku. Prace obejmą średniowieczne mury wewnętrzne przyziemia oraz alejki parkowe w Arboretum. To kolejna transza środków przeznaczonych na remont obiektu w Kórniku. Do tej pory powiat przeznaczył na ten cel ok. 1,2 mln złotych.

To nie koniec prac w tym mieście - 300 tysięcy złotych trafi także na remont dzwonnicy i ogrodzenia kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kórniku.

Na liście obiektów objętych dofinansowaniem znalazł się również park dworski w Chludowie, który użytkowany jest przez Zgromadzenie Słowa Bożego. Prace obejmą zabezpieczenie drzewostanu w parku oraz remont sztucznej groty. Łącznie kompleks otrzyma 40 tysięcy złotych na renowację.

Prawie 18 tysięcy złotych przeznaczono na kontynuację prac remontowych dawnego dworca kolejowego w Puszczykowie. Dotacja będzie spożytkowana na modernizację instalacji elektrycznej w drewnianej części obiektu. To już kolejna pula środków przeznaczona przez powiat na ten cel. Do tej pory przeznaczono na dworzec już niemal 144 tysiące złotych.Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA