Przy Rondzie Rataje mogą stanąć nowe wieżowce. Będzie też miejsce na tereny zielone

Autor: Codzienny Poznań AK fot. google maps wizualizacja UMP
REKLAMA

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla okolic Ronda Rataje i CH Posnania. Zakłada on możliwość powstania tam m.in. nowych więżowców o charakterze usługowym.

Plan zagospodarowania dotyczy obszaru przy Rondzie Rataje od strony CH Posnania. Obecnie jest to teren niezabudowany.

Przyjęty plan ma z jednej strony uporządkować strukturę terenu, a z drugiej okreslić zasady ochrony ładu przestrzennego. Zakłada, że przy galerii handlowej będą mogły powstać nowe budynki usługowe o zróżnicowanej wysokości.

Najwyższe budynki miałyby powstać przy rondzie.

"Podkreślą one rolę tego węzła komunikacyjnego i sąsiadującego z nim dworca autobusowego. Dodatkowo - aby wytworzyć ciekawe i zróżnicowane pierzeje wzdłuż głównych ulic i terenów zieleni - do zapisów wprowadzono elewacje z wymaganymi akcentami architektonicznymi."
Urząd Miasta Poznania

W planie przewidziano również dwa tereny zielone, które mają stworzyć wspólny system zieleni łącząc się z istniejącymi już zielonymi obszarami od północnej i południowej strony terenu.

Będą mogły tam powstać np. boiska, siłownie zewnętrzne, place zabaw czy wybiegi dla zwierząt. Z kolei wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego wprowadzono wymóg nasadzenia szpaleru drzew.

Do nowej "dzielnicy" ma prowadzić al. Krzysztofa Komedy. Z uwagi na jej szerokość i położenie wprowadzono bardzo elastyczne zapisy dotyczące jej zagospodarowania - dopuszczono ruch pieszy, rowerowy, dostęp dla samochodów, lokalizację ogródków gastronomicznych, a nawet możliwość powstania ażurowych lub transparentnych zadaszeń rozpiętych między budynkami. 

Jednocześnie w dokumencie znalazły się zapisy m.in. o zakazie lokalizacji elementów takich jak wolno stojące garaże oraz większość tymczasowych obiektów budowlanych.

W planie znalazły się również zapisy dotyczące roślinności i ochrony środowiska. Wyznaczono konkretne tereny, na których powinien powstać park lub skwer i zdecydowano o zagospodarowaniu zielenią wszystkich obszarów, które będą wolne od utwardzenia. Drzewa, krzewy, trawniki i kwiaty pojawią się też w pasie drogowym.

Ustalono również minimalne powierzchnie biologicznie czynne dla wszystkich obszarów przeznaczonych pod zabudowę oraz zieleni urządzonej.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA