Już ok. 11 tysięcy osób złożyło wniosek o zwrot kosztów biletów ZTM Poznań

Autor: Codzienny Poznań ZTM Poznań fot. ZTM
REKLAMA

Poznański ZTM otrzymał już około 11 tysięcy wniosków od pasażerów chcących odzyskać koszty niewykorzystanej części biletów długookresowych.

Możliwość zwrotu dotyczy zakupionego biletu okresowego imiennego: normalnego, Metropolitalnego, ulgowego oraz Biletu Metropolitalnego z Ulgą. Ze względu na obecną, wyjątkową sytuację, przyjmowane są również wnioski dotyczące zwrotu biletów specjalnych, takich jak np. bilet semestralny. Każda sprawa jest jednak rozpatrywana indywidualnie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Przewozów ZTM zwrot dotyczy całości kwoty w momencie, kiedy nie rozpoczął się jeszcze termin obowiązywania biletu, bądź też kwoty za niewykorzystaną część biletu, w momencie, kiedy termin obowiązywania biletu już się rozpoczął. Wniosek o zwrot należności za bilet okresowy można złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie PEKA lub przesłać na adres e-mail: ztm@ztm.poznan.pl, podając imię, nazwisko, adres oraz numer UID karty PEKA. W obu przypadkach konieczne jest podanie numeru konta bankowego, ma który ma być dokonany zwrot. Złożenie wniosku możliwe jest wyłącznie w okresie ważności biletu a za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentu do ZTM.

Jak informuje ZTM Poznań, do tej pory wpłynęło już ok. 11 tysięcy wniosków ze strony pasażerów. Spółka stara się odpowiadać na każdy bardzo szybko, jednak z uwagi na liczbę oraz obecne funkcjonowanie ZTM, czas odpowiedzi może się wydłużyć. ZTM informuje, że nie jest w stanie określić nawet przybliżonego teminu zwrotu należności.

Z uwagi na wyjątkowe okoliczności nie jest konieczny paragon potwierdzający zakup biletu.

REKLAMA
Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA