Można ubiegać się o mikrodotacje. Do rozdysponowania jest 300 tysięcy złotych

Autor: A. Karczewska fot. UMP
REKLAMA

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą ubiegać się o dotacje w miejskim Konkursie Mikrograntów "Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2020". W tym roku na ten cel zabezpieczono w budżecie 300 tysięcy złotych.

Dotacja przyznawana jest na projekty, których celem jest aktywizacja i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej. Muszą one zakładać wspólne działania wzmacniające więzi i pobudzające aktywnośc społeczną. Szczególnie wspierane są inicjatywy, które wynikają z potrzeb danej społeczności lokalnej, realizowane z nią, a nie jedynie dla niej.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Kim są te drugie? To zespoły składające się z co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych, posiadających patronat organizacji pozarządowej.

W tym roku na mikodotacje zarezerwowano w budżecie miejskim 300 tysięcy złotych. Środki zostaną podzielone na 60 wybranych inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Co ważne, Urząd MIasta Poznania zwraca uwagę na kwestie formalne:

"Wymagany jest wkład własny osobowy i/lub finansowy w wysokości 10% mikrodotacji - w przypadku grup nieformalnych należy przez to rozumieć wyłącznie wkład osobowy, czyli pracę społeczną członków, świadczenia wolontariuszy, oszacowane na podstawie wyceny rynkowej ich pracy. "
Urząd Miasta Poznania

Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji mikrograntu to 1 kwietnia 2020 r. Wszystkie muszą zostać zakończone do 30 listopada 2020 r. Minimalny czas trwania działań podczas realizacji mikrograntu to 3 miesiące (90 dni kalendarzowych).

Szczegółowe informacje dostępne są online.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA