Jeszcze ponad miesiąc można zgłaszać kandydatów do Nagrody Naukowej i Stypendium Naukowego Miasta Poznania

Autor: Codzienny Poznań AK fot. pixabay/poglądowa
REKLAMA

Trwa nabór wniosków do przyznania Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. Co ważne, w związku z panującą epidemią, wnioski przyjmowane są także drogą mailową.

Nagroda Naukowa Miasta Poznania przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe w ciągu ostatnich dwóch lat. Jej wartość to 60 tysięcy złotych.

Z kolei Stypendium Naukowe Miasta Poznania moga otrzymać zdolni naukowcy, którzy nie ukończyli jeszcze 30. roku życia. Wysokość stypendium zależne jest od liczby osób, które je otrzymają. Miasto zarezerwowało na ten cel 60 tysięcy złotych do podziału pomiędzy uhonorowane osoby.

Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej oraz stypendiów przysługuje: Radnym Miasta Poznania, członkom kapituły, działającym w Poznaniu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się nauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym oraz dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Wnioski przyjmowane będą do 30 kweitnia 2020 roku pocztą tradycyjną, na adres Urząd Miasta Poznania - Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań w terminie do 30 kwietnia 2020 r. lub mailową.

Skan wniosku powinien być  podpisany w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające. Aby skutecznie doręczyć wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczalne są zarówno pliki PDF, jak i JPG - czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać mailem na adres akademickipoznan@um.poznan.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: "Wniosek o Stypendium / Nagrodę Naukową Miasta Poznania".

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 61 878 57 40 lub pisząc na: akademickipoznan@um.poznan.pl

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA