Czy śmieci mogą być zagrożeniem?

Autor: Redakcja UMP AW foto. archiwum
REKLAMA

Śmieci, wyrzucane przez osoby będące w kwarantannie, nie są zagrożeniem - informuje Główny Inspektorat Sanitarny. Związek Miejski GOAP przypomina o zachowaniu zasad higieny i prosi o wyrzucanie odpadów w zawiązanych workach i do odpowiednich pojemników.  

GIS podkreśla, że kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie. Jej celem jest zapobieżenie szerzeniu się chorób. 

Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jak odpady komunalne . Należy wskazać, że osoby przebywające w miejscu swojego zamieszkania chorują na różne choroby zakaźne, np. grypę, i z tego powodu odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.
podkreśla w komunikacie GIS

Zachowanie zasad higieny jest jednak nadal bardzo ważne.

"W obecnej sytuacji bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców Poznania jest dla nas priorytetem. Dla jego zapewnienia niezbędna jest nieprzerwana praca służb realizujących odbiór odpadów. Dlatego prosimy o umieszczanie odpadów zmieszanych w pojemnikach wyłącznie w szczelnie zawiązanych workach, co pozwoli zminimalizować ryzyko kontaktu pracowników z odpadami."
- podkreśla Andrzej Springer, dyrektor biura ZM GOAP

Jeśli w przyszłości pojawią utrudnienia związane z odbiorem śmieci, priorytetem pozostanie wywóz odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji. Pozostałe frakcje będą obierane w dalszej kolejności. 

O ewentualnych zmianach w tym zakresie Związek Międzygminny GOAP i służby miejskie będą informowały mieszkańców na bieżąco. 

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA