Pomysły na zagospodarowanie placu przed Dworcem Zachodnim

Autor: A. Karczewska fot. UMP
REKLAMA

Wybrano najlepsze prace przygotowane przez studentów w ramach warsztatów architektonicznych na Politechnice Poznańskiej. Wyboru dokonała uczelnia wraz z Miastem Poznań. Dla przyszłych architektów była to okazja do sprawdzenia jak wygląda ich wymarzona praca w warunkach rzeczywistych, a nie jedynie zaliczeń studenckich.

Celem warsztatów było praktyczne kształcenie dla przyszłych architektów. W czasie zajęć mogli przekonać się jak wyglądają wymagania stawiane biurom projektowym i z iloma problemami przestrzennymi trzeba się zmierzyć podczas np. konkursu na koncepcję czy projekt.

"Dzięki pracy nad prawdziwymi projektami i konsultacjom z przedstawicielami jednostek miejskich, odpowiedzialnymi za kształtowanie przestrzeni w Poznaniu, studenci mogli zobaczyć, z jakimi wyzwaniami przyjdzie się im mierzyć w codziennej pracy. Poziom zgłoszonych projektów był bardzo wysoki, co tylko dobrze świadczy o edukacji przyszłych architektów i ich potencjale. Najcenniejsze jednak jest to, że konkursowe prace pokazały, że plac przed Dworcem Zachodnim można zdefiniować zupełnie inaczej niż do tej pory"
Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania

Zadaniem uczestników było zagospodarowanie placu przed dworcem, w tym terenu, na którym znajduje się parking buforowy. Przedstawiciele MPU sugerowali, aby zmodyfikować istniejący układ drogowy, zachowując jednak stary szlak komunikacyjny wzdłuż budynku poczty, który musi także zapewnić obsługę znajdujących się tam nieruchomości.

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Poznańskie łącznie złożyli pięć prac. Sąd konkursowy przyznał pierwszą nagrodę ex aequo trzem zespołom projektowym:

- projekt "Piesi Górą" - autorstwa Pawła Danielaka, Bartłomieja Bruzdy oraz Niny Lipowskiej

- projekt "Mediateka" - autorstwa Marcelego Sobańskiego i Aleksandry Stoltz

- projekt "Dworzec Zachodni" - autorstwa Agnieszki Banaszak, Anny Chojnackiej, Julii Ciesielskiej i Hanny Zielezińskiej

Koncepcja pierwszego zespołu zakłada stworzenie dużego placu, który rozciągać się ma od Dworca Zachodniego po tereny targowe. Dominuje w nim różnego rodzaju roślinność.

Autorzy drugiego projektu zaproponowali stworzenie dodatkowej, częściowo schowanej poniżej poziomu placu zabudowę z funkcją centrum kultury.

Z kolei trzecia koncepcja zakłada wykorzystanie i uzupełnienie obecnej zieleni wokół dworca.

Warsztaty odbywały się od czerwca 2019 roku. Studenci musieli zmierzyć się z wymaganiami stawianymi w konkursach architektonicznych przez m.in. pracowników Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Inżyniera Ruchu, Zarządu Transportu Miejskiego, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej czy Międzynarodowych Targów Poznańskich.

"Studenci mogli zobaczyć od kuchni, z jakimi problemami spotykamy się w mieście. My jako urzędnicy często słyszymy: "Jak to się nie da? Przecież to takie proste". W rzeczywistości, nawet na tak stosunkowo małą przestrzeń, jak plac przed dworcem nakłada się wiele uwarunkowań. W trakcie warsztatów często okazywało się, że była cała masa aspektów, rzutujących na to, czy dana praca ma potencjał, żeby zostać zrealizowana"
Tobiasz Wichnowski, zastępca dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki UMP

Wśród wymogów stawianych m.in. przez ZDM i Miejskiego Inżyniera Ruchu było odsunięcie układu drogowego od dworca, co pozwoliłoby na stworzenie strefy dla pieszych bez konieczności przechodzenia przez jezdnię. Wśród sugestii pojawiło się również wydzielenie strefy Kiss&Ride oraz większa integracja placu i ul. Głogowskiej z terenem MTP.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA