Radni przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego dla pl. Wiosny Ludów i ul. Wysokiej

Autor: A. Karczewska fot. UMP
REKLAMA

Miejscy radni przyjęli dziś plan zagospodarowania przestrzennego dla placu Wiosny Ludów i ul. Wysokiej, dzięki któremu przestrzeń w centrum mista ma być bardziej przyjazna pieszym i wnieść więcej zieleni do śródmiejskiego krajobrazu.

Plan przygotowano w oparciu m.in. o konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy i przedsiębiorcy mogli wskazać swoje potrzeby, oczekiwania i propozycje względem tego obecnie zaniedbanego miejsca. Dokument ma uporządkować kwestie zagospodarowania terenu i określić zasady m.in. zabudowy.

Zgodnie z planem obecny parking ma zostać zlikwidowany, a w jego miejscu pojawi się plac wypełniony zielenią, będący przyjazny dla pieszych.

Dokument zakłada zabudowę rejonu ul. Wysokiej na terenie, który nie należy do Miasta.

Co ważne, w dokumencie wyraźnie wskazano maksymalną dopuszczalną wysokość budynków do 25 metrów od strony ul. św. Marcin oraz 21 metrów od strony ul. Szymańskiego. Zabudowa musi mieć także charakter śródmiejski, co oznacza, że nie mogą tam powstać np. stacje paliw czy warsztaty samochodowe.

Między budynkami musi być przejście umożliwiające pieszym poruszanie się od ul. Wysokiej do ul. Szkolnej oraz zachowanie ważnej osi kompozycyjno-widokowej.

W przyjętym przez radnych planie określono także powierzchnię biologicznie czynną oraz zasady zagospodarowania zieleni, w tym kwestie obsadzenia terenu drzewami. Ustalono także normy hałasu dla tego obszaru.

Całość musi być także dostępna dla dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz przyjazna pieszym i rodzicom z wózkami.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA