Podsumowanie bezpieczeństwa w Poznaniu w 2019 roku wśród tematów dzisiejszej sesji Rady Miasta

Autor: A. Karczewska
REKLAMA

Radni dowiedzą się dziś, jak wyglądały kwestie bezpieczeństwa w Poznaniu w ubiegłym roku. Roczne sprawozdanie Policja przedstawi podczas sesji Rady Miasta. W czasie sesji radni zajmą się także m.in. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz udzieleniem zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Miasto na rzecz realizacji inwestycji dotyczących transportu zbiorowego.

Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a także informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Poznania w ubiegłym roku jest pierwszym z punktów dzisiejszej sesji Rady Miasta. Radni dowiedzą się m.in. jaki był odsetek wykrywalności przestępstw i co stanowiło największy problem.

Zaraz po danych policji pod dyskusję zostanie poddana również informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa przygotowana przez Komendę Miejską PSP w Poznaniu.

W dalszej kolejności radni zajmą się projektami uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in. dla rejonu ul. Sióstr Misjonarek, klina zieleni w rejonie ul. Gnieźnieńskiej, Warszawskiej i Bałtyckiej, w rejonie ul. Leśnych Skrzatów, Berdychowo, Długosza i Galla Anonima oraz pl. Wiosny Ludów.

Następnie w porządku obrad uwzględniono projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na relizację projektu pn. "Projekt studyjny dla trasy tramwajowej na Naramowice - etap III wraz z komplementarnym układem drogowym" planowanego do dofinansowania ze środków CEF w sektorze transportu - Reflow Call 2019, a także na realizację projektu pn. "Budowa infrastruktury towarzyszącej skomunikowaniu transportu publicznego z infrastrukturą kolejową stworzoną w ramach projektu pn.: "Prace na obwodnicy towarowej Poznania" realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." planowanego do dofinansowania ze środków CEF w sektorze transportu - Reflow Call 2019. Dzięki temu możliwe będzie wystąpienie o dofinansowanie inwestychi.

Radni zajmą się także kwestią bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej za 2020 rok oraz pokrycia straty netto za 2018 rok Szpitala Miejskiego im. Raszei oraz Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA