Jak ma wyglądać Plac Wiosny Ludów i ul. Szkolna? Studenci przedstawili swoje pomysły. Kapituła przyznała 5 wyróżnień

Autor: A. Karczewska fot. UMP
REKLAMA

Zamiast nagród i jednej zwycięskiej pracy dwa wyróżnienia pierwszego stopnia i trzy wyróżnienia drugiego stopnia - tak wygląda podsumowanie konkursu dla studentów kierunków związanych z architekturą, które polegało na opracowaniu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej placu Wiosny Ludów i ul. Szkolnej. Łącznie zgłoszono 71 prac, spośród których do oceny kapituły konkursowej przekazano 64.

Konkurs miał charakter zamknięty - mogli w nim wziąć udział jedynie studenci konkretnych kierunków. Mieli przygotować koncepcję architektoniczno-urbanistyczną Placu Wiosny Ludów oraz ul. Szkolnej, która będzie podstawą do dalszych prac planistycznych. Podobne rozwiązanie zastosowano m.in. przy planowaniu przebudowy ul. Kościelnej.

Przyszli architekci musieli spełnić szereg wymogów dotyczących konkursu. Nowa zabudowa i całe zagospodarowanie terenu miało nawiązać i współgrać z historycznym otoczeniem. Musieli mieć na uwadze także odpowiednie gabaryty i podziały. Wszystko po to, by całość wyglądała estetycznie i nie przytłaczała historycznej części Pozannia.

Całość miała nawiązywać do okresu międzywojennego z uwzględnieniem zastosowanie zwartej zabudowy skupionej wokół placu-rozdroża. Młodzi architekci musieli też stworzyć oś kompozycyjno-widokową, która rozpoczyna się od ul. Wysokiej i naprowadza na niezabudowany narożnik Kupca Poznańskiego.

Ważne było także uwzględnienie pieszego uczestnika ruchu. To właśnie piesi mają być priorytetem przy przebudowe z uwagi na fakt, że jest to miejsce przecinające ważne szlaki piesze w centrum miasta. Całość miała być projektowana z myślą o osobach niepełnosprawnych oraz starszych, z uwagi m.in. na Centrum Senioralne, które powstaje przy ul. Szkolnej.

Koncepcje musiały uwzględniać także kwestie zieleni w centrum miasta. Prawie połowa placu ma stać się przestrzenią publiczną. Choć studenci mogli sami obrać kierunek i interpretację tej kwestii to musieli uwzględnić zieleń i miejsca do odpoczynku. Jednocześnie całość miała współgrać z planowanymi wysokimi drzewami i krzewami na ok. 4 metry wysokości, jakie Miasto chce posadzić na ulicach: Szymańskiego, Wysokiej, Św. Marcin i Szkolnej.

Pomimo wysokich wymagań, do konkursu napłynęło 71 prac, spośród których do ostatecznej oceny przez kapitułę konkursową przekazano 64. Jak przyznał Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP, kapituła nie była w stanie wybrać jednej, najlepszej pracy. Ostatecznie zdecydowano się na przyznanie dwóch wyróżnień pierwszego sstopnia oraz trzech wyróżnień drugiego stopnia.

Wyróżnienie pierwszego stopnia w wysokości 1500 zł każde otrzymały dwa zespoły studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

Aleksandra Biernacka, Joanna Lipnicka - praca nr 22

Studentki w swojej koncepcji zrezygnowały m.in. z przejazdu samochodów między ul. Strzelecką i podgórną. Zamiast bruku na części tramwajowej pojawiłaby się trawa. Na placu miałyby powstać dwa budynki - usługowy od strony ul. św. Marcin oraz mieszkalny z usługowym parterem od strony ul. Szymańskiego. Przewidziano także dwukondygnacyjny parking podziemny.

Zabudowania miałyby nawiązywać kolorystycznie do sąsiednich budynków z elewacją wykończoną ceglaną ceramiką. W koncepcji uwzględniono również okalizację dwóch placów o odmiennym charakterze - kameralnego skweru przy ulicy Wysokiej i Szymańskiego oraz głównego naprzeciwko Kupca Poznańskiego. 

Całość uzupełniają wyspy zieleni z siedziskami i stojakami rowerowymi.

Nawierzchnia placu Wiosny Ludów ma być wykonana z kruszywa mineralnego umożliwiającego wchłanianie wody opadowej w grunt. 

Z kolei na ul. Szkolnej przewidziano m.in. ujednolicenie nawierzchni ulicy i chodnika tak jak na ul. św. Marcin i poszerzenie pasa dla pieszych. Studentki uwzględniły również ograniczenie prędkości do 24km/h na całej długości ulicy oraz nowe nasadzenia zieleni.

Autorami drugiej z wyróżnionych prac (I stopnia) są Kamil Ziółkowski i Seweryn Trzyna. Oni także skupili się na oddaniu placu pieszym i tramwajom likwidując ruch samochodowy. W swojej koncepcji przedłużyli deptak z ul. Półwiejskiej aż do ul. Szkolnej.

Budynek na pl. Wiosny Ludów miałby mieć prostokątną formę, swoją linią podkreślającą kształt placu, z wewnętrznym dziedzińcem, przez który przeprowadzono pasaż handlowy. Z kolei przed budynkiem, od strony Kupca Poznańskiego zaprojektowano skwer z zielenią - z wykorzystaniem już istniejących drzew.

Studenci przewidzieli także małą retencję na placu planując zbiornik wodny, w którym mogłaby się gromadzić woda opadowa. Według projektu krawędzie akwenu wieńczą długie drewniane ławy, umożliwiające mieszkańcom wypoczynek w cieniu drzew. Ponadto, ze względu na duże gabaryty projektowanego budynku, pozostała część wody deszczowej magazynowana byłaby w podziemnym zbiorniku.  

Dodatkowo, w narożniku Kupca Poznańskiego przewidziano budowę budynku o dwukondygnacyjnym handlowym parterze oraz czterech kondygnacjach biurowych.  Od strony placu Wiosny Ludów posiadałby on proporcje zbliżone do formy Kupca Poznańskiego, a od strony ulicy Podgórnej byłby znacznie bardziej przeszklony.

Ul. Szkolna w tej koncepcji stałaby się deptakiem. Miejsca parkingowe zostałyby zlikwidowane, a nawierzchnia wymieniona. Całość uzupełniona ma być zielenią i ławkami.

Wszystkie projekty można oglądać na wystawie pokonkursowej w Holu Wschodnim Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ekspozycja będzie dostępna od 20 do 23 lutego oraz od 29 lutego do 1 marca, w godzinach 10:00-19:00. 

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA