Na oficjalnej stronie Sądu Rejonowego sędziowie zamanifestowali sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o sądownictwie

Autor: A. Karczewska fot. Sąd Rejonowy w Kościanie
REKLAMA

Sędziowie z Kościana w Wielkopolsce postanowili zaprotestować przeciw nowelizacji ustawy o sądownictwie, która weszła w życie w piątek, 14 lutego. Od wczoraj każdy, kto wchodzi na oficjalną stronę internetową Sądu Rejonowego, pierwsze co widzi to zdjęcie protestujących sędziów, którzy informują, że „nie dadzą się zastraszyć” w nawiązaniu do tzw. „ustawy kagańcowej”.

Przepisy, które weszły dzisiaj w życie, tzw. „ustawa kagańcowa” budzi ogromny sprzeciw środowisk sędziowskich, eksperckich i prawniczych, a także części społeczeństwa. W nowelizacji znalazły się zapisy m.in. o rozszerzeniu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów m.in. za „działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”, działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i kwestionujące skuteczność powołania sędziego. Więcej o zmianach tutaj.

Krytycznie na temat zmian wypowiedzieli się również Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy oraz Parlament Europejski.

Już sam projekt ustawy spowodował szereg protestów w Polsce, jednak Sejm uchwalił nowelizację 20 grudnia 2019 roku. Senat 17 stycznia 2020 r  wniósł o jej odrzucenie, a 23 stycznia br. Sejm odrzucił uchwałę Senatu i nowela trafiła do podpisu prezydenta. Andrzej Duda podpisał ją 4 lutego 2020 r.

Przepisy (w większości) weszły w życie dzisiaj, 14 lutego.

Od wczoraj, 13 lutego, osoby wchodzące na stronie internetową Sądu Rejonowego w Kościanie mogą zauważyć protest, jakiego podjęli się tamtejsi sędziowie. Jako wyskakujące okienko na stronie głównej pojawia się zdjęcie 7 sędziów, którzy trzymają kartki tworzące napis „Dziś sędziowie - jutro Ty”, a pod nim ułożony jest napis „Nie damy się zastraszyć”. Pod zdjęciem znajduje się tekst:

„Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Kościanie stanowczo sprzeciwia się wchodzącym jutro w życie regulacjom tzw. ustawy kagańcowej, a zwłaszcza przepisom naruszającym konstytucyjne prawo sędziów do prywatności, likwidującym de facto samorząd sędziowski, a nade wszystko – ograniczającym niezawisłość sędziowską. Domagamy się respektowania trójpodziału władzy, co oznacza wykonywanie orzeczeń sądowych, w tym wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także – niedopuszczalność podporządkowywania władzy sądowniczej pozostałym władzom. Nadto informujemy, że w reakcji na opisaną wyżej sytuację pięcioro sędziów SR w Kościanie zdecydowało o wstąpieniu do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Zobowiązujemy Prezesa Sądu Rejonowego w Kościanie do opublikowania uchwały na stronie internetowej sądu i przesłania jej Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu.”
wpis sędziów na stronie Sądu Rejonowego w Kościanie


W Sądzie Rejonowym w Kościanie pracuje łącznie 9 sędziów i 2 referendarzy.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA