Przeciwnicy Karty Równości pojawili się na sesji Rady Miasta Poznania

Autor: A. Karczewska fot. Bartłomiej Ignaszewski
REKLAMA

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta pod głosowanie zostanie poddana Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym. W Urzędzie Miasta zjawili się przeciwnicy przyjęcia dokumentu, którzy aktywnie działali także w ostatnich tygodniach domagając się odrzucenia Karty przez miejskich radnych.

Karta została opracowana w 2006 roku w ramach Rady Gmin i Regionów w Europie.  Opiera się na zasadach gwarantujących równość płci, zrównoważonym udziale w procesie decyzyjnym, eliminacji stereotypów opartych na płci, promocji równości kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji i nierównego traktowania.

Miasto Poznań chce m.in. prowadzić programy i projekty, które wpłyną pozytywnie na rozwój równości płci np. przy rekrutacji poprzez np. kampanie i konsultacje promujące niektóre zawody stereotypowo przypisane jednej z płci wśród drugiej płci, a także budować ofertę dla seniorów diagnozując potrzeby zarówno kobiet jak i mężczyzn, a nie seniorów jako grupy ogólnej.

Społeczna Rada Edukacji i Wychowania Rodzinny Poznań oraz Centrum Życia Rodziny od tygodni prowadziły kampanie mające na celu przekonanie radnych do nieprzyjmowania Karty, która ich zdaniem „zagraża modelowi rodziny i prowadzi do zburzenia porządku publicznego” i „zawiera niebezpieczne postulaty ideologii gender”.

Jak informuje radny Bartłomiej Ignaszewski, który opublikował na swoim profilu zdjęcia z sali obrad w Urzędzie Miasta, przeciwnicy przyjęcia Karty pojawili się także na dzisiejszej sesji Rady Miasta, podczas której ma odbyć się głosowanie nad przyjęciem dokumentu. Przynieśli ze sobą transparenty i ulotki, które przekazano radnym.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA