"Wulgarna edukacja seksualna, ideologia ruchu LGBT i propaganda antychrześcijańska" - zarzuty Ordo Iuris wobec władz Poznania

Autor: A. Karczewska fot. pixabay
REKLAMA

Wprowadzanie „wulgarnej edukacji seksualnej”, „ideologii ruchu LGBT” i „propagandy antychrześcijańskiej” pod „pozorem inicjatyw antydyskryminacyjnych i prozdrowotnych” - to tylko część zarzutów organizacji Ordo Iuris i Centrum Życia i Rodziny wobec władz Poznania i organizacji działających na terenie miasta. Autorzy raportu zapowiadają podjęcie w tej sprawie interwencji m.in. u wojewody wielkopolskiego i w Kuratorium Oświaty.

Obie organizacje podają przykład Poznania jako miasta, w którym wprowadzana jest „ideologizacja polskiej szkoły”.  Zarzucają innym organizacjom pozarządowym m.in. „próby wprowadzania wulgarnej edukacji seksualnej, ideologii ruchu LGBT czy propagandy antychrześcijańskiej”. Ich zdaniem, działania prowadzone są „pod pozorem inicjatyw antydyskryminacyjnych czy prozdrowotnych”, wspierane z budżetu Miasta.

Jako przykłady podają m.in. fakt prowadzenia w niektórych poznańskich placówkach zajęć z pierwszej pomocy dla dzieci przez osobę transseksualną, co oburzyło prawicowe media i organizacje społeczne.

To nie koniec zarzutów wobec miejskich władz. Zdaniem Ordo Iuris, Poznań wspiera organizacje związane ze środowiskiem LGBT zarówno w sposób bezpośredni, poprzez dofinansowywanie zajęć antydyskryminacyjnych, jak i pośredni i kilkuetapowy.

Na poparcie tezy przedstawiciele organizacji wskazują zorganizowane przez Urząd Miasta w 2017 roku szkolenia dla poznańskich nauczycieli dotyczące zagadnień m.in. seksualności i tolerancji, które prowadzone były z udziałem autorów projektu „Gender w podręcznikach”, aktywistów LGBT oraz „m.in. eurodeputowanej szwedzkiej partii socjalistycznej”, jednak nie wskazano nazwiska polityk.

Kolejnym krokiem zdaniem Ordo Iuris w etapowym wprowadzaniu „propagandy antychrześcijańskiej” miało być powołanie Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności w 2018 roku. Wskazują, że zespół zajmuje się „przemycaniem” treści genderowych i antyreligijnych do wieloletniej polityki oświatowej Poznania, które „uderzają w chronione przez Konstytucję chrześcijańskie dziedzictwo Narodu”.

Jak wskazuje organizacja, władze miejskie „wykorzystały” również rozporządzenie ministra edukacji narodowej z kwietnia 2019 roku o ramowych planach nauczania, by wprowadzić zajęcia antydyskryminacyjne jako obowiązkowe w szkołach, w których zostały one zgłoszone do programu przez nauczycieli. Jak podkreślono, zajęcia te w kilku placówkach prowadzone były przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i aktywistów ze Stowarzyszenia Grupy Stonewall oraz Fundacji Akceptacja.

Zdaniem Ordo Iuris zajęcia antydyskryminacyjne zostały uprzywilejowane przez miejskie władze finansowo. W tym roku, z uwagi na konieczność wprowadzenia oszczędności, władze podjęły decyzję o zmniejszeniu środków na finansowanie części zajęć dodatkowych w szkołach. Nie zmniejszono jednak środków na realizację programu antydyskryminacyjnego - podobnie jak w ubiegłym roku na ten cel zarezerwowano 200 tysięcy złotych.

Zdaniem analityków Instytutu, przepis, na podstawie którego dodatkowe zajęcia edukacyjne były zmieniane na zajęcia ustawowo „nie został wprowadzony ustawowo” na podstawie rozporządzenia MEN z kwietnia 2008 roku. Od lat wykorzystywany jest do wprowadzania np. dodatkowych zajęć sportowych lub językowych i nie budzi to kontrowersji. Gdy skorzystano z przepisu do wprowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych, jest to zdaniem Ordo Iuris niedopuszczalne.

„Aż do tej pory przepis ten był wykorzystywany w innych celach (np. zajęcia sportowe czy językowe) – dopiero teraz wykorzystano go w celu narzucenia uczniom programów ideologicznych.”
Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo IurisZdaniem przedstawicieli Instytutu, władze Poznania dodatkowo finansują również z miejskich środków działalność „organizacji ideologicznych” w placówkach oświatowych. Wskazują m.in. na ubiegłoroczne wsparcie finansowe dla takich grup, stowarzyszeń i fundacji jak np. Stowarzyszenie Grupa Stonewall, Fundacja Akceptacja, Stowarzyszenie Riposta czy Fundacja Tęczowe Rodziny. Ta ostatnia zdaniem Ordo Iuris otwarcie przyznała, że „ich intencją jest wyselekcjonowanie i powołanie do życia ideologicznej młodzieżówki”. To interpretacja zapisu Fundacji, która wskazała, że „celem projektu jest stworzenie antydyskryminacyjnej grupy młodzieżowej poprzez wyposażenie 15 osób w wieku 15-21 lat w wiedzę i umiejętności pozwalające na organizowanie w mieście Poznaniu wydarzeń antydyskryminacyjnych kierowanych do młodzieży i społeczności lokalnej”.

Instytut Ordo Iuris zapowiedział skierowanie pisma do wojewody wielkopolskiego oraz Kuratorium Oświaty wskazującego zastrzeżenia prawne wobec przyjętego sposobu działania miejskich władz. Jednocześnie zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do wszystkich szkół, które wzięły udział w konkursie na zajęcia antydyskryminacyjne.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA