Punkty za rodzeństwo, rozliczenie podatku w Poznaniu i szczepienie dzieci - radni uchwalili kryteria rekrutacji do przedszkoli

Autor: A. Karczewska fot. pixabay
REKLAMA

Miejscy radni przyjęli wczoraj kryteria rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Punkty będzie można zdobyć m.in. za wywiązywanie się z obowiązku szczepienia dzieci.

Rodzice lub opiekunowie chcący korzystać z opieki miejskich placówek, muszą spełnić pewne warunki, które określone są w przyjętej wczoraj uchwale dotyczącej rekrutacji dzieci. Za każdy z nich przyznawane są punkty, których ilość decyduje o dostaniu się do danego przedszkola lub oddziału.

Jak zwykle, ważne będzie to, czy rozliczają swój podatek w Poznaniu - za to podczas rekrutacji przyznawanych jest 30 punktów. Tyle samo można otrzymać, gdy rodzice lub opiekunowie pracują, uczą się, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

Aż 60 punktów można otrzymać za fakt, że rodzeństwo malucha już uczęszcza do danej placówki. W ten sposób urzędnicy chcą zmniejszyć prawdopodobieństwo, że rodzice kilkorga dzieci będą musieli odwozić je i odbierać z różnych miejsc.

Tyle samo punktów (60) można otrzymać za wykonanie obowiązkowych szczepień przewidzianych w Programie Szczepień Ochronnych. To punkt, który budził największe kontrowersje z uwagi na protest przeciwników szczepień, którzy uważają taki zapis za dyskryminację. Miasto podkreśla jednak, że ma na uwadze przede wszystkim ochronę zdrowia mieszkańców, w tym tych najmłodszych, najbardziej narażonych na wirusy. Urzędnicy przypominają, że jest to jedynie kwestia wywiązywania się opiekunów lub rodziców z obowiązku wykonania poszczególnych szczepień, a nie dodatkowe kryterium. Podczas rekrutacji rodzice lub opiekunowie będą musieli złożyć odpowiednie oświadczenie w tej sprawie lub wyjaśnienie w sytuacji, gdy np. lekarze określili, że stan zdrowia dziecka nie pozwala na wykonanie obowiązkowych szczepień. W tym momencie ochrona zbiorowa i zmniejszenie ryzyka pojawienia się wirusa w grupie przedszkolnej jest szczególnie ważna właśnie dla takich dzieci.

Punkty można zdobyć również podczas jednoczesnej rekrutacji rodzeństwa. Gdy ubiegają się o miejsce w tej samej placówce otrzymają dodatkowe 15 punktów.

Podczas rekrutacji możliwe jest złożenie wniosku do maksymalnie pięciu przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych. Także i w tym przypadku przedstawiono sposób punktowania. Jeśli rodzice zaznaczą, że dana placówka jest ich miejscem pierwszego wyboru - dostaną 50 pkt.; gdy będzie to miejsce drugiego wyboru - 30 pkt. Następnie - w przypadku  placówki trzeciego, czwartego i piątego wyboru- odpowiednio 20, 10 i 1 punkt.

Podczas procesu rekrutacyjnego będzie potrzebne odpowiednie udokumentowanie poszczególnych kryteriów np. poprzez przedstawienie zaświadczenia z miejsca pracy lub dostarczenie kserokopii pierwszej strony zeznania podatkowego.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA