Rośnie liczba mandatów za nieprawidłowe parkowanie w Poznaniu. Rok temu nałożono grzywny na kwotę ponad 3,8 mln złotych

Autor: A. Karczewska fot. pixabay/poglądowa
REKLAMA

W ostatnich pięciu latach liczba wystawionych mandatów za nieprawidłowe parkowanie na terenie Poznania wzrosła o ok. 14 tysięcy. W ubiegłym roku było ich ponad 36 tysięcy na łączną kwotę prawie 4 milionów złotych. Najwięcej problemów pojawia się w dzielnicach pełniących funkcje mieszkalno-handlowo-usługowe.

O dane statystyczne zapytał w interpelacji radny Andrzej Rataj. Z uwagi na fakt, że nieprawidłowe parkowanie to jeden z największych i najpoważniejszych problemów utrudniających codzienne życie mieszkańców miasta, chciał wiedzieć m.in. ile zostało nałożonych grzywien w poszczególnych latach od 2015 roku, a także, gdzie problem jest największy. Radny pytał także o to, czy istnieją okresy w tygodniu, miesiącu lub roku, w których problem się nasila lub zmniejsza.

Odpowiedzi udzielił mu zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski.

Wiceprezydent wskazał, że jest prowadzona wspólna dla dróg publicznych i wewnętrznych ewidencja działań dotyczących wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Jak się okazuje, liczba nakładanych mandatów za tego typu zachowanie kierowców z roku na rok wzrasta. W 2015 roku wyciągnięto konsekwencje wobec 22 482 sprawców. Rok później liczba wzrosła o 839 grzywien. Wyraźny wzrost widoczny jest w 2017 roku, gdy ukarano 33 013 osób. Dwa lata temu mandat otrzymało 34 163 kierowców, a w ubiegłym roku już 36 139 sprawców wykroczeń.

Tym samym, wzrosła także łączna kwota grzywien jakie nałożono w drodze mandatu karnego. W 2015 roku było to 2 670 025 złotych, podczas gdy w ubiegłym roku to już 3 848 180 złotych.

Jednocześnie Mariusz Wiśniewski wyjaśnił, że w przypadku danych z 2015 roku należy mieć na uwadze fakt, że był to ostatni rok, podczas którego strażnicy miejscy mogli nakładać także kary za przekroczenie prędkości, jeśli zostało to ujawnione i zarejestrowane przy użyciu urządzenia rejestrującego, co zostało uwzględnione w liczbie ogólnych grzywien za wykroczenia drogowe.

Zastępca prezydenta wskazał, że nie jest możliwe określenie mniejszej bądź tej większej intensywności występowania problemów z nieprawidłowym parkowaniem. Jak podkreślił, naturalną okolicznością sprzyjającą są dni wolne od pracy, jednak wówczas często organizowane są wydarzenia kulturalne, sportowe czy rekreacyjne, a także część mieszkańców wykorzystuje ten czas na zrobienie zakupów, których nie mieli czasu zrobić w pozostałe dni, co generuje ruch w rejonie galerii handlowych.

Mariusz Wiśniewski odniósł się również do pytania o miejsca, w których najczęściej występuje zjawisko nieprawidłowego parkowania. Jak wskazał, największe problemy widoczne są w dzielnicach silnie zurbanizowanych, które pełnią funkcje mieszkalno-handlowo-usługowe, a jednocześnie posiadają sieć wąskich dróg. Znalazły się wśród nich m.in. Stare Miasto, część Grunwaldu i Jeżyc oraz Wilda.

Co więcej, zauważalne jest także nasilenie problemu w godzinach popołudniowo-wieczornych na terenach osiedli mieszkaniowych takich jak Winogrady, Piątkowo i Nowe Miasto, które stanowią tzw. „sypialnię Poznania”.

Jednocześnie wiceprezydent podkreślił, że poza doraźnymi interwencjami prowadzone są także długofalowe działania i analizy. Wprowadzane są wówczas np. zmiany w organizacji ruchu, dodatkowe oznaczenia czy przebudowy ulicy. W części przypadków konieczne jest ustawienie fizycznego zabezpieczenia takiego jak np. słupki, elementy małej architektury i zieleni czy stojaki na rowery.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA