W straży miejskiej zostaną wprowadzone zmiany strukturalne?

Autor: A. Karczewska fot. straż miejska
REKLAMA

Prawdopodobnie od 2020 roku wprowadzone zostaną zmiany strukturalne w Straży Miejskiej Miasta Poznania. Ma to uprościć organizację jednostki, co z kolei pozytywnie wpłynie na realizację działań i obowiązków strażników.

Jak wynika z założeń nowego regulaminu, w straży miejskiej ma powstać nowy Referat ds. Monitoringu. Strażnicy zajmujący się obserwacją obrazu z kamer zostaliby włączeni do jednej komórki organizacyjnej z osobą, która kieruje ich pracą.

Wydzielony jako osobny referat ma zostać również Eko Patrol. Obecnie jest on częścią Referatu Interwencyjnego, jednak od 2020 roku ma zostać osobną komórką organizacyjną. Przypisane jej zostaną sprawy ochrony środowiska, w tym problemu smogu w mieście czy ochrony zwierząt.

To nie koniec zmian - Referat Interwencyjny ma stać się Referatem Interwencyjno-Drogowym i zajmować się przede wszystkim zdarzeniami na drogach i ulicach.

Zmiany mają na celu uporządkowanie struktury i organizacji straży miejskiej, co ma przyczynić się do jej uproszczenia, a tym samym sprawniejszego procesu wykonywania swoich działań i obowiązków przez strażników miejskich. Podział na nowe referaty będzie lepiej odpowiadał obecnej sytuacji i zapotrzebowaniu w mieście.

Podczas posiedzenia Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego komendant Waldemar Matuszewski przedstawił projekt radnym, którzy pozytywnie zaopiniowali zmiany.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA