Radni zdecydują czy Miasto zapłaci więcej za przebudowę Rynku Łazarskiego

Autor: A. Karczewka fot. UMP
REKLAMA

Jeśli radni wyrażą zgodę na wykorzystanie środków z rezerwy budżetowej na zwiększenie kwoty przeznaczonej na przebudowę Rynku Łazarskiego, będzie można zakończyć postępowanie przetargowe i rozpocząć prace zmierzające do realizacji inwestycji. Z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie do Rady Miasta prezydent Poznania ma się zwrócić podczas najbliższej sesji.

Ostatnie postępowanie było trzecim dotyczącym wyłonienia wykonawcy generalnego przebudowy Rynku Łazarskiego. W pierwszym nie złożono żadnej oferty, natomiast w drugim wpłynęła jedna, która znacznie przekraczała założony na ten cel budżet. Przed rozpisaniem trzeciego Miasto postanowiło dokonać zmian, które obejmowały m.in. skrócenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie wymagań wobec wykonawców oraz drobne zmiany projektowe, które umożliwiły zmniejszenie kosztów inwestycji.

Oferty przyjmowano do 6 listopada - zgłosiło się trzech chętnych, jednak nawet najtańsza z nich przekracza założony na ten cel budżet. Firma Skanska zadeklarowała wykonanie robót za 42,4 mln złotych, podczas, gdy Miasto planowało wydać na ten cel 35 mln złotych.

Sytuacja została przeanalizowana przede wszystkim pod kątem stale rosnących cen usług i materiałów budowlanych oraz tendencji wskazujących na dalszy wzrost kosztów. Uznano, że kwota ponad 42 mln złotych jest adekwatna do aktualnego poziomu cen i można uznać ją za realne odzwierciedlenie kosztów.

"Mając na uwadze realia aktualnej perspektywy unijnej nie należy oczekiwać zasadniczego spadku cen do 2023 roku i nie można wykluczyć dalszego ich wzrostu."
Urząd Miasta Poznania

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta prezydent zwróci się z wnioskiem o przesunięcie środków w budżecie i zwiększenie planowanej kwoty na inwestycję. Pozwoli to na wyłonienie generalnego wykonawcy robót, a tym samym rozpoczęcie prac zmierzających do przebudowy.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA