Miliony złotych dla UAM, jako laureata konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Autor: Oskar Glin fot. Przemysław Stanula UAM
REKLAMA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza został laureatem konkursu „Inicjatywa Doskonałości- Uczelnia Badawcza”. Dla uczelni oznaczać będzie to zwiększenie subwencji o 10 % przez najbliższe 7 lat. Łącznie dotacja będzie oscylowała w kwocie nawet 345 mln złotych. 
Sukces ten cieszy jeszcze bardziej w związku z niedawnymi obchodami 100 lecia Uniwersytetu i niedawnego uzyskania statusu uczelni europejskiej.
Oficjalna inauguracja projektu miała miejsce 27 listopada w Collegium Minus UAM. 
W uroczystości wziął udział Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.
Podczas konferencji omówione zostały precyzyjne cele i wyzwania jakie zostaną postawione przed Uczelnią. 
Minister Gowin mówiąc o sukcesie uczelni wspomniał o tym, że głęboko wierzy, że dzięki dodatkowej dotacji w przeciągu 7 lat pojawią się w Polsce kolejne uniwersytety badawcze rozpoznawalne i konkurujące z uczelniami europejskimi. 

Środki te nie będą po prostu podarowane uczelni - musi ona stale się rozwijać, by osiągnąć jeszcze wyższy poziom kształcenia i badań. 
Plan ten szczegółowo został opisany we wniosku aplikacyjnym, który opracowali prorektor Ryszard Naskręcki wraz z prof. Markiem Kwiekiem. Wniosek zawierał informacje na temat kondycji uczelni, analizę SWOT oraz precyzyjny plan działania, w którym nakreślono 10 celów strategicznych i 57 szczegółowych. 

Do najważniejszych celów zaliczać będzie się: umiędzynarodowienie prowadzonych badań, powstanie szkoły doktorskiej czy restrukturyzacja UAM. Plan jest ambitny lecz możliwy do zrealizowania. 
Podkreślał to również wicepremier, że każdy z 15 niezależnych naukowców zaproszonych przez niego do komisji, na każdym z etapów konkursu oceniał projekt UAM bardzo wysoko. 
W zwycięskim projekcie Uniwersytet przedstawił również pięć Priorytetowych Obszarów Badawczych:
- Nauki biologiczne i nauki o Ziemi
- Biochemia, Genetyka i biologia molekularna
- Chemia, Nauka o materiałach
- Matematyka, Fizyka i Astronomia, Informatyka
- Humanistyka i Nauki Społeczne
Otworzy to możliwość dla naukowców z tych dziedzin, aby zacząć współpracować z najlepszymi uczelniami na świecie, jak i również publikować swoje badania w najlepszych czasopismach.
 
Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA