Złożenie skargi na decyzję wojewody, czytanie projektu budżetu miasta i ustalenie planów przestrzennych - o czym radni będą dziś rozmawiać podczas Sesji Rady Miasta?

Autor: A. Karczewska
REKLAMA

Już dziś posiedzenie Rady Miasta Poznania, podczas którego odbędą się czytania budżetu Miasta Poznania na przyszły rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. Radni będą również dyskutować na temat wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, który uznał za nieważne wpisanie zakazu stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Ułańskiej i Grunwaldzkiej. O czym jeszcze będzie dyskusja?

Sesję rozpocznie I czytanie projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Poznania oraz budżetu Miasta Poznania na 2020 rok. Przyszłoroczny budżet miejski został zaprezentowany kilka dni temu. Władze tłumaczyły wówczas, że z uwagi na skutki prowadzonej przez władzę centralną politykę, konieczne są „cięcia” w budżecie miasta.

Następnie radni zajmą się tematem możliwości wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność zapisu o „zakazie stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Ułańskiej i Grunwaldzkiej.

Część radnych i władz miasta nie zgadza się z taką decyzją wojewody. W uzasadnieniu wskazano, że zarzut o tym, że niedopuszczalne jest ustalanie bezwzględnego zakazu stosowania w nowych budynkach pieców i trzonów kuchennych na paliwa stałe „budzi wątpliwości”, które „wymagają rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny”.

Co więcej, w uzasadnieniu wniosku o złożenie skargi wskazano, że „Wojewoda Wielkopolski wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego, w którym organ gminy miałby możliwość wyjaśnienia wątpliwości organu nadzoru.”

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta tematem dyskusji i głosowań będą również m.in. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód, dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu - część B1, terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz rejonu ul. Winogrady i Księcia Mieszka I.

Radni zadecydują także m.in. o tym, czy rondo w rejonie ul. Szwedzkiej i Franowo będzie nosić imię Honorowych Dawców Krwi oraz jakie mają być zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowy zasobu Miasta Poznania. W programie posiedzenia znalazły się również m.in. projekty uchwały w sprawie "Programu naprawczego na rok 2020 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ" oraz "Programu naprawczego sporządzonego dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych".

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA