W czasie pokazów zawierali umowy na instalację urządzeń filtrujących wodę i odmawiali możliwości wycofania się z nich. Ofiarami w większości są seniorzy

Autor: A. Karczewska fot. pixabay/poglądowa
REKLAMA

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 85 tysięcy złotych kary na spółkę z Opalenicy, która podczas pokazów, na które zapraszano konsumentów - głównie seniorów - sprzedawała urządzenia filtrujące wodę wraz ze zgodą na wykonanie usług instalacyjnych bez możliwości odstąpienia od umowy.

Jak poinformowano w komunikacie UOKiK postępowanie przeciw wspólnikom spółki Kangen z Opalenicy zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tarnowie.

Ustalono, że firma zapraszała na pokazy produktów, podczas których oferowano urządzenie do filtracji wody - rewitalizator wody. Przy zakupie towaru nabywcom przedstawiano do podpisu również umowę „o świadczenie usług rozbudowy (modernizacji) instalacji wodnej o system filtracji wody”. W dokumentach zawarto postanowienia wyłączająca prawo do odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi.

Jak zauważa UOKiK, choć zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, nie można odstąpić od umowy o świadczenie usług, jeśli została ona w całości wykonana  a konsument zgodził się na to, wiedząc że utraci prawo do odstąpienia. W tym przypadku jednak, przepisy jasno wskazują, że w przypadku sprzedaży towaru przez przedsiębiorcę i jednoczesnym wykonywaniu usługi, stosowane są przepisy dotyczące sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Oznacza to, że konsumenci mieli prawo do odstąpienia od zawieranych z firmą Kangen umów w terminie 14 dni od zakupu, a tym samym, zostali wprowadzeni w błąd przez przedsiębiorcę.

Podczas prowadzonego przez Urząd postępowania ustalono, że wspólnicy spółki zakończyli działalność 18 marca 2019 roku. Spółka podkreśla jednocześnie, że wszelkie spory z konsumentami zostały zakończone polubownie, co Urząd uznał za przesłankę do złagodzenia kar za niezgodne z prawem praktyki.

Ostatecznie jednak, wspólnicy zostali ukarani na łączną kwotę ponad 85,5 tysiąca złotych. Dodatkowo, muszą oni także poinformować konsumentów, z którymi zawarli umowy między 7 kwietnia 2017 a 18 marca 2019 o decyzji UOKiK na piśmie, listem poleconym. Przedsiębiorcy odwołali się od decyzji do sądu.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA